Search

Dionysius van Parijs, Gereon en Victor van Keulen

Date of news: 9 October 2016

Fol. 248v

De heilige in het midden is een opmerkelijke verschijning: het is Dionysius van Parijs. Dionysius is een ‘cefafoloor’, oftewel een hoofd-drager. Hij werd onthoofd op Montmartre, maar pakte zijn hoofd op en wandelde daarmee in handen enkele kilometers naar de plaats waar hij begraven wilde worden, de plek waar de kathedraal Saint Denis is gebouwd. Zijn feestdag is op 9 oktober. Links en rechts van hem staan Gereon van Keulen en Victor van Xanten. Hoewel zij niet gelijktijdig stierven, zijn hun verhalen gelijk en wordt hun feestdag gevierd op 10 oktober. Gereon en Victor behoorden tot het Thebaans Legioen. Samen met hun mannen bekeerden zij zich tot het christendom wat tot hun marteldood leidde. De mannen worden doorgaans afgebeeld als ridder in wapenuitrusting, maar de Meester van Maria van Gelre koos hier voor burgerlijke kledij. De zwaarden verwijzen naar hun onthoofding.