Search

Calixtus, Gallatius van Helvetië, Lucas de evangelist

Date of news: 14 September 2016

Fol. 250r

In het midden staat Calixtus van Rome. Aanvankelijk was hij een slaaf, maar hij werd in 217 verkozen tot paus. Tijdens zijn aanstelling deed hij zijn best om de lichamen van martelaren op te sporen. Zelf werd hij echter ook gemarteld tot de dood erop volgde. Calixtus viert zijn feestdag op 14 oktober. Links van hem staat Gallatius van Helvetië, een benedictijnermonnik uit de zevende eeuw. Hij missioneerde onder Franken en Alamannen en vestigde uiteindelijk een gebedshuis dat zou uitgroeien tot het beroemde – en naar hem vernoemde – klooster Sankt Gallen. Zijn feestdag is op 16 oktober. Rechts staat de evangelist Lucas, gekleed als apostel maar afgebeeld zonder zijn symbool, de os. Zijn feestdag is op 18 oktober.