Search

Ursula en de 11.000 Maagden

Date of news: 21 October 2016

Fol. 252r

Hier zien we Ursula van Keulen. Onder haar rode mantel, opengehouden door engelen, beschermt Ursula de elfduizend maagden die aan haar zorg waren toevertrouwd. Ursula was de dochter van de koning van Brittanië en zij was ten huwelijk gevraagd door een heidense prins. Zij stemde toe, op voorwaarde dat hij zich tot het Christendom bekeerde en haar toestond een pelgrimstocht naar Rome te maken. Op de terugweg van Rome, in het jaar 453, voer de boot met Ursula en haar maagden langs Keulen. Daar werden zij aangevallen en vermoord door de Hunnen; Ursula werd dodelijk verwond door een pijl in haar hals. Enkele maagden wisten te ontsnappen, maar de anderen werden in Keulen begraven. Het verhaal is vrijwel geheel fictief; al in de middeleeuwen waren er vele versies van in omloop. Het aantal elfduizend is waarschijnlijk een vergissing. Mogelijk werd de afkorting XI. M. V. niet gelezen als undecim martyres virgines (elf maagdelijke martelaren), maar als undecim milia virgines (elfduizend maagden). De ‘M’ werd opgevat als het Romeinse getal 1000, in plaats van als ‘martelaar’. Een andere optie is dat de naam van een van de maagden, Undecimillia, voor een getal werd aangezien. Haar feestdag is op 21 oktober.