Search

Severinus van Keulen, Crispinus en Crispinianus van Soissons - responses

Date of news: 23 October 2016

Fol. 253r

Bisschop Severinus van Keulen staat in het midden. Hij had een visioen waarin engelen de ziel van de heilige Martinus naar de hemel droegen en hij bestreed het Arianisme. Severinus wordt al lang in Keulen vereerd. Zijn feestdag is op 23 oktober. Hij staat te midden van Crispinus en Crispinianus van Soissons. Deze broers predikten overdag en waren ’s nachts schoenmaker. De rechter broer (Crispinianus ?) houdt dan ook een schoen in handen en zijn broer schoenmakersgereedschap. Crispinus en Crispinianus werden gruwelijk gemarteld: men stak schoenmakerspriemen onder hun vingernagels, ze werden gegeseld, overgoten met gloeiend lood en ijswater, aan vuur blootgesteld en met een molensteen om hun nek in het water gegooid. Zoals het ware heiligen betaamt overleefden zij dit alles: ze kwamen uiteindelijk om het leven door onthoofding. Hun feestdag is op 25 oktober.