Search

Adrianus van Nicodemië, Gorgonius van Rome en Fiacrius van Brie - Reageren

Date of news: 8 September 2016

Fol. 235v

Adrianus van Nicodemië, hier links, was een heidense officier en gevangenenbewaarder. Tijdens zijn opdracht om christenen te bewaken, was hij onder de indruk van hun standvastig geloof en bekeerde zich. Hij stierf met hen de marteldood. In zijn handen houdt hij het aambeeld waarop zijn benen werden verbrijzeld. Zijn handen afgehakt en uiteindelijk werd hij onthoofd. Zijn feestdag is op 8 september. Rechts staat Gorgonius van Rome, die samen wordt vereerd met de – hier niet afgebeelde – Dorotheus. Beide heren waren hoffunctionarissen die na vele martelingen door ophanging stierven. Hun feestdag wordt gevierd op 9 september. In het midden staat Fiacrius van Brie, een belijder die aanvankelijk in een kluis woonde, maar daar zoveel leerlingen aantrok dat hij de abdij van Brie bouwde. Overeenkomstig met de beeldtraditie is hij in boerenkleding afgebeeld. Zijn feestdag valt op 30 augustus.