Search

Cornelius, Cyprianus van Carthago en Lambertus van Maastricht

Date of news: 16 September 2016

Fol. 238v

Twee van de heiligen in deze miniatuur vieren gelijktijdig hun feestdag op 16 september. Als eerst is dit paus Cornelius, in het midden. Hij werd verbannen uit Rome en stierf in ballingschap de marteldood door onthoofding. De gouden hoorn in zijn hand verwijst naar zij naam (Cornu = hoorn), en maakt dat hij tot de Veeheiligen hoort. De andere heilige is Cyprianus, bisschop van Carthago, waarschijnlijk links op de miniatuur. Hij bekeerde zich laat tot het christendom. Wegens vervolgingen dook hij onder, maar hij werd toch gearresteerd en onthoofd. Rechts staat Lambertus. Lambertus groeide op in een adellijk gezin in Maastricht en was de twintigste bisschop van die stad. In opdracht van wie hij werd vermoord is onduidelijk, maar hij was slachtoffer van een politieke moord. Desondanks wordt hij als martelaar vereerd. Zijn feestdag is op 17 september.