Search

Mattheüs, Mauritius en zijn gezellen

Date of news: 21 September 2016

Fol. 240r

In het midden staat Mattheus, afgebeeld als apostel in een lang gewaad en op blote voeten. In zijn handen houdt hij een hellebaard, zijn martelwerktuig. Mattheüs was tollenaar voordat hij door Christus werd geroepen om een van zijn apostelen te worden. Zijn feestdag wordt gevierd op 21 september. Het tweede gebed in deze sectie is aan Mauritius van Agaunum en zijn gezellen. Onder deze gezellen vallen Candidus, Exuperius, Victor, Innocentius, Vitalis en gezellen en de martelaren van het Thebaanse legioen. Allen werden zij ter dood gebracht onder heerschappij van keizer Maximilianus. Aangezien na dit gebed de volgende miniatuur komt, moeten de twee mannen links en recht op deze voorstelling Mauritius en een van de gezellen zijn. Zij worden wel afgebeeld als Romeinse soldaten, met pantser en schilden, wapens en vaandels. Waarom de man links, waarschijnlijk Mauritius, een kroon draagt blijft onverklaard.