Search

Hieronymus, Remigius en Leodegard

Date of news: 30 September 2016

Fol. 245r

In het midden staat kerkvader Hïeronymus. Hiëronymus vertaalde in de vierde eeuw de bijbel vanuit het Hebreeuws en Aramees in het Latijn, de zogenoemde Vulgaat. Hij leefde 34 jaar in de woestijn, waar hij vastte en op de grond sliep. Doorgaans wordt hij afgebeeld met een leeuw, omdat hij een doorn uit de poot van een leeuw trok en het dier verzorgde. Zijn feestdag is op 30 september. Links staat Remigius van Reims, een heilige bisschop met zijn feestdag op 1 oktober. Remigius stichtte bisdommen en had de bijnaam ‘de apostel der Franken’. Rechts staat Leodegard, bisschop van Autun. Hij viel in ongenade bij de hofmeier en werd gruwelijk gemarteld: zijn tong en lippen werden afgesneden en zijn ogen uitgerukt. Na enkele maanden werd hij onthoofd. Zijn feestdag is op 2 oktober.