Search

Transfiguratie

Date of news: 6 August 2016

Fol. 217r

De Transfiguratie wordt ook de Gedaanteverandering van Jezus genoemd. Samen met de apostelen Petrus, Johannes en Jakobus de Meerdere beklimt Jezus de berg Tabor. Evangelist Lucas 9:28-36 beschrijft hoe de apostelen uit een diepe slaap wakker schoten en zagen hoe Jezus veranderde in een hemelse gestalte en werd vergezeld door de profeten Mozes (links, met hoorntjes) en Elia. Johannes ligt nog te slapen, met zijn hoofd rustend op een boek. Petrus is op de miniatuur al wakker en heeft zichzelf opgericht om tot Jezus te spreken. Volledig in de war door wat hij ziet, zegt Petrus: ‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’ Maar er drijft een wolk voorbij en alles keert weer terug naar de normale staat. Het feest van de Transfiguratie wordt gevierd op 6 augustus.