Search

Johannes de Doper, Johannes en Paulus van Rome

Date of news: 24 June 2016

Fol. 201r

In het midden staat Johannes de Doper, ter ere van zijn geboortefeest op 24 juni. Johannes kondigde de komst van Christus aan. Bekende episoden uit zijn leven zijn de doop van Christus in de Jordaan en zijn onthoofding. Dit laatste vond plaats toen Johannes door Herodes was gevangen. De stiefdochter van Herodes, Salome, mocht in ruil voor een dans alles vragen. Onder druk van haar moeder vroeg zij om het hoofd van Johannes. Johannes draagt een mantel van kamelenhaar en wijst naar het lammetje op zijn arm: Ecce Agnus Dei (Zie daar het Lam Gods). Hij wordt vergezeld door Johannes en Paulus van Rome. Deze broers trokken van het hof van keizer Constantijn naar Rome, waar zij werden onthoofd doordat zij weigerden te offeren aan afgoden. Hun feestdag is op 26 juni.