Search

Gertrudis van Nijvel, Benedictus en Maria Boodschap

Date of news: 17 March 2016

Fol. 175v

Links staat Gertrudis van Nijvel (feestdag 17 maart). Al op zesjarige leeftijd verkoos zij het klooster boven een glorierijk huwelijk. Op eenentwintigjarige leeftijd werd zij abdis. Langs haar staf en rondom haar voeten kruipen ratten, die symbool staan voor het onreine en de duivel. Gertrudis wordt aangeroepen bij ratten- en muizenplagen. Naast haar staat Benedictus van Nursia, die in 529 de orde der benedictijnen stichtte (feestdag 21 maart). Hij was streng in zijn leer. De door hem opgestelde regel van acht uur werken, acht uur bidden en acht uur slapen (Ora et Labora = bid en werk) werd in heel Europa nagevolgd. Maria met de kleine Christus aan de borst hoort bij Maria-Boodschap op 25 maart, de dag waarop Gabriël de blijde boodschap overbracht dat zij zwanger was.