Search

Chrysogonus van Aquileia, Edmundus van East Anglia, Linus

Date of news: 26 November 2016

Fol. 265v

Links staat Chrysogonus van Aquileia, een priester in Rome die op bevel van keizer Diocletianus naar Aquileia werd gebracht en werd onthoofd. Zijn levensverhaal is legendarisch. Hij is afgebeeld in de S. Apollinare Nuovo in Revenna, maar is geen bekende heilige in de Noordelijke kunst. Zijn feestdag wordt gevierd op 24 november. Rechts staat Edmundus van East Anglia, koning van de Angelsaksen die in 870 een slag tegen de Vikingen verloor. Wegens zijn geloof werd hij vastgebonden aan een boom, met pijlen doorboord en vervolgens onthoofd. Edmundus werd in Engeland als martelaar zeer vereerd, vooral op 20 november. Tussen hen in staat waarschijnlijk paus Linus, opvolger van Petrus als bisschop van Rome. Zijn zwaard verwijst naar zijn onthoofding en zijn lichaam werd dicht bij het graf van Petrus begraven. Volgens de heiligenkalender valt zijn feestdag op 23 september, hoewel ook 26 november wordt genoemd.