Search

Maria met kind, Nicolaas en Lucia

Date of news: 6 December 2015

Fol. 147v

In het midden staat Nicolaas van Myra, wiens feestdag op 6 december wordt gevierd. Wegens zijn functie als bisschop is hij afgebeeld met een mijter en een bisschopsstaf. Links staat Maria met het kleine Christuskind op haar arm. Dit is een van de vele beeltenissen van Maria met kind die in het gebedenboek is opgenomen. Het bijbehorende feest is Maria’s onbevlekte ontvangenis op 8 december. Rechts staat Lucia van Syracuse. Haar feestdag is op 13 december. Nadat zij meerdere moordpogingen had overleefd, stierf zij op zeer jonge leeftijd door een dolksteek in haar keel. Dit verklaart waarom zij met een zwaard staat afgebeeld.