Search

Lazarus, apostel Thomas en Thomas van Cantebury

Date of news: 17 December 2015

Fol. 150r

De gebeden in dit tekstdeel zijn aan respectievelijk Lazarus (feestdag 17 december), apostel Tomas (feestdag 21 december) en Thomas van Becket (feestdag 29 december). Proberen we deze te koppelen aan de miniatuur, wordt het problematisch. Niet een van hen heeft het uiterlijk van apostel (Tomas) of arme bedelaar (Lazarus). Wellicht dat uitgebreid iconografisch onderzoek in de toekomst uitsluitsel kan bieden. De beschadigingen in de zijn interessant. Beschadigingen in handschriften kunnen het gevolg zijn van slecht perkament of slechte verf of zijn voorgekomen uit herhaaldelijke aanraking uit devotie. Het kan echter ook opzettelijk zijn omdat de eigenaar negatieve gevoelens bij een figuur had en deze uitwiste. Het is opmerkelijk dat het hoofdzakelijk de middelste figuur betreft, van wie vooral het gezicht en de nimbus het moest ontgelden. De rest van de miniatuur, evenals de omringende bladen, zijn niet of veel minder beschadigd. Ook hiernaar moet meer onderzoek worden verricht.