Search

Silvester, Reinout van Dortmund en Titus van Kreta

Date of news: 31 December 2015

Fol. 152v

Links staat paus Silvester I (feestdag 31 december), herkenbaar aan zijn tiara. Hij bouwde in Rome drie basilieken en was de eerste bisschop van Rome die de titel ‘paus’ aannam. Rechts staat Titus van Kreta (feestdag 26 januari), een apostel die door Paulus werd bekeerd. Reinout (die in de middeleeuwse ridderliteratuur bekend is als Reinout van Montalbaan), in het midden in harnas, kwam na een leven vol geweld tot inkeer. Als opzichter van de metselaars bij de bouw van de Dom van Keulen dreef hij de arbeiders door zijn ijver en precisie tot waanzin. Hij werd gedood en zijn lichaam werd in de Rijn geworpen. Reinout wordt normaliter weinig afgebeeld, maar zijn aanwezigheid in het boek van Maria van Gelre is logisch: Reinout is een Rijnlandse heilige én de naam van haar echtgenoot. Zijn feestdag is op 7 januari.