Search

Jan Kloos

Dit project onderzoekt het verhaal van Jan Kloos, met de nadruk op de Tweede Wereldoorlog. Onder het tabblad 'Jan Kloos' wordt in vier delen zijn levensverhaal verteld. Het eerste deel vertelt over de eerste oorlogsjaren van de student Jan Kloos. In deel twee komen zijn verzetswerk en zijn relatie met Diet Barendregt, die hij in het verzet leerde kennen, aan bod. Het derde deel behandelt operatie Market Garden, die Jan Kloos van dichtbij meemaakte en waarvan hij zijn geliefde per brief verslag deed. Het laatste deel is gewijd aan de gevangenschap en fusillade van Jan Kloos nadat hij en Diet, inmiddels zijn vrouw, op verdenking van spionage waren opgepakt.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meewerken aan het project, neemt u dan contact op met Prof. dr. Paul Sars (P.Sars@let.ru.nl).

Banner onderzoek Jan Kloos

Onderzoek

Op verzoek van Diet Kloos treedt prof. dr. Paul Sars op als beheerder van de nalatenschap, bestaande uit brieven, foto’s en documenten. Diet Kloos heeft expliciet toestemming verleend om de brieven te bestuderen en te publiceren voor educatieve doeleinden. Het onderzoek vindt plaats vanuit het onderzoeksprogramma ‘War and Liberation’ van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit.

Jan Kloos

De bijna afgestudeerde bioloog Jan Kloos, op 7 mei 1919 geboren in Dordrecht, Jan Klooshoudt zich na de Nederlandse capitulatie in mei 1940 bezig met ornithologie en later met huidtransplantatie. In 1943 moet hij de universiteit verlaten omdat hij weigert de zogenaamde Loyaliteitsverklaring te ondertekenen, waarmee Nederlandse studenten beloven zich te zullen "onthouden van iedere tegen het Duitse Rijk gerichte handeling". Jan Kloos onttrekt zich tevens aan de Arbeitseinsatz. Als eind september 1944 ten oosten van Arnhem duizenden geallieerde parachutisten en honderden geallieerde zweefvliegtuigen uit de hemel neerdalen in het kader van operatie Market Garden is Jan Kloos ooggetuige van dit indrukwekkende tafereel.

Diet Kloos

Diet KloosDiet Kloos, op 9 mei 1924 in Dordrecht geboren als Diet Barendregt, is afkomstig uit een sociaal geëngageerd milieu. Als zestienjarig meisje wordt ze al actief in het verzet, nadat in februari 1941 de joden beroeps- en uitgaansverbod opgelegd krijgen en verplicht worden de jodenster te dragen. Op verzoek van joodse musici werkt haar broer, die uitstekend piano speelt, mee aan illegale huisconcerten. Daar leren ze joodse vluchtelingen kennen en als de deportaties beginnen, gaan ze op zoek naar onderduikadressen.

De ‘Market Garden’-brief

Operatie Market Garden

Uit de meer dan 30 handgeschreven bladzijden van de brief citeren we hier drie passages die een indruk geven van de toon en stijl van deze brief, waarin Jan Kloos van 22 tot 29 september 1944 vanuit Wageningen verslag doet aan zijn geliefde in Dordrecht, Diet (Kloos) Barendregt.

Colofon

Teksten: Yonec Bremmers, Jan Heemels, Henning Meredig en Paul Sars.

Diet Kloos heeft expliciet toestemming verleend om de nalatenschap te bestuderen en te publiceren voor educatieve doeleinden. Ook de inhoud van deze pagina's mogen vrij worden gebruikt voor educatieve doeleinden, tenzij anders vermeld.