Search

Over Diet Kloos

Diet KloosDiet Kloos, als Diet Barendregt geboren op  9 mei 1924 in Dordrecht, is afkomstig uit een sociaal geëngageerd milieu. Als zestienjarig meisje wordt ze al actief in het verzet, nadat in februari 1941 de joden beroeps- en uitgaansverbod opgelegd krijgen en verplicht worden de jodenster te dragen. Op verzoek van joodse musici werken haar broer, die uitstekend piano speelt, mee aan illegale huisconcerten. Daar leren ze joodse vluchtelingen kennen en als de deportaties beginnen, gaan ze op zoek naar onderduikadressen. Diet Kloos slaagt erin vijf joodse mensen (waaronder de thans in Israël levende Mirjam Spalter) onder te brengen en van de noodzakelijke bonkaarten te voorzien. Mede daardoor weten deze mensen de oorlog te overleven. Daarnaast verspreidt ze illegale kranten en vervoert wapens. In het verzet leert ze haar latere echtgenoot, Jan Kloos, kennen.

Meer informatie over Diet Kloos is te vinden op de website: www.celan.nl

Nieuwsberichten

Andere documenten

Jan en Diet, samen tot het bittere einde

Als uiteindelijk Operation Market Garden een geallieerde nederlaag blijkt en de Duitsers de touwtjes weer strak in de handen hebben, krijgt Wageningen zelf ook steeds meer te maken met het oorlogsgeweld. Op 1 oktober 1944 volgt het bevel tot volledige evacuatie van de stad. Hierop besluit Jan Kloos weer terug te gaan naar Dordrecht om hier samen met Diet het verzetswerk voort te zetten. Jan en Diet leggen zich toe op het in kaart brengen en registreren van Duits luchtafweergeschut. De in kaart gebrachte posities worden vervolgens via radiocontact doorgegeven aan Londen. Op 22 november 1944 trouwen ze, maar al spoedig, in de nacht van 8 op 9 december, wordt het echtpaar op verdenking van spionage door de Duitse Sicherheitsdienst gearresteerd en in de gevangenis van Dordrecht geïnterneerd. Twee dagen later worden ze naar de Utrechtse strafgevangenis overgebracht. Er volgen verhoren waarbij Jan in aanwezigheid van zijn vrouw wordt gemarteld. Voor de nazi's vormen de ornithologische aantekeningen van de bioloog, die een klein schrift onder meer de trek van verschillende vogelsoorten had vastgelegd, het onbetwistbare bewijs van spionage. Op grond daarvan wordt Jan Kloos op 30 januari 1945 doodgeschoten. Na de oorlog wordt hij herbegraven op de erebegraafplaats in Overveen. Diet Kloos wordt na een gevangenschap van zeven weken op 25 januari 1945 door de Sicherheitsdienst uit de Deutsche Untersuchungs und Strafgefängnis van Utrecht ontslagen.