Search

Herinnering aan Diet Kloos door Mirjam Spalter (geb. 1940)

Op verzoek van Paul Sars memoreert Mirjam Spalter, die als kind van drie jaar tijdens de oorlog mede dank zij Diet Kloos kon worden ondergebracht op een schuiladres, enkele herinneringen, zoals ze die in familiekring heeft gehoord.

Diet Kloos-Barendregt studeerde onder meer enige tijd aan het conservatorium in Antwerpen waar ze een jonge violist leerde kennen, Roger Spalter, mijn oom van vaders kant.

Diet of Dientje zoals wij haar noemden, werkte na de inval van de Duitsers al gauw voor de Ondergrondse,voornamelijk als koerierster en ook bij het uitdelen van voedselbonnen zodat diverse ondergedoken families konden eten.
Ze trouwde met Jan Kloos, maar al na 3 weken werden ze allebei opgepakt en gevangen gezet door de Nazies. Ze werden van elkaar gescheiden en dat was het einde van hun huwelijk. Jan Kloos werd gemarteld in haar bijzijn en enkele weken later gefusilleerd.
Dientje werd uit de gevangenis vrijgelaten en ondanks alles wat ze had meegemaakt, ging ze weer terug in de illegaliteit, werken voor de Ondergrondse.

Duikkaart Diet Kloos

foto: de zogeheten "Duikkaart" van Diet Kloos

In het jaar 1943 werd het duidelijk voor de Joden dat ze moesten onderduiken indien ze in leven wilden blijven.  Mijn ouders kwamen via Roger Spalter, de broer van mijn vader George Spalter, in contact met Dientje Barendregt en vroegen haar om een adres voor mij, hun enige kind Mirjam Spalter (ik was toen drie jaar oud). Dientje had een lijst met 17 adressen, maar bij niemand van die lijst kon ik terecht.

Sommigen wilden daar geld voor hebben, anderen zeiden tegen mijn ouders  dat wanneer ze niet uit de oorlog zouden terug komen, mij zouden opvoeden in het katholieke of protestantse geloof, en dat wilden mijn ouders  niet. Ik was tenslotte een Joods kind.
Ten einde raad  had Dientje toch een oplossing. Ze zou haar eigen tante Alberta en oom Arie vragen of die mij misschien wilden Hebben; die hadden zelf geen kinderen.
Deze mensen, die ik altijd Tante Bert en Oom A heb genoemd, waren dolblij met het kleine meisje en dus ging ik daar naar toe.

Ik heb dan ook dank zij de familie Barendregt, de familie Strijbis en de familie Heinis alleen maar goede herinneringen aan de oorlog.

Dientje heb ik daarna nog ettelijke malen ontmoet, Tante Bert en Oom A namen mij altijd mee naar haar concerten wanneer ik bij hen op vakantie was, en dat was zeker enige keren per jaar.

Nadat ik naar Israel ben geëmigreerd  heb ik Dientje, jammer genoeg, niet meer gezien en dat spijt me erg.

Op woensdag 25 oktober ontvangen Arie en Alberta Barendregt-de Zeeuw, Dina Kloos-Barendregt, Klaas en Kresilje Heinis-Wiedijk en Conelis en Trijntje Stijbis-Dekker van de Ambassadeur van Israël postuum de Yad Vashem onderscheiding als ‘Rechtvaardigen onder de Volkeren’. Zie ook het uitgebreide nieuwsbericht.

George Spalter liet al eerder ten name van Diet Kloos-Barendregt in Palestina een boom planten “ter herinnering aan de hulp, verleend in de donkere jaren der Duitse bezetting”.

Urkunde Diet Kloos

foto: oorkonde bij het planten van de boom