Search

Tijdlijn Jan Kloos


Oorlog en liefde door de ogen van een verzetsstrijder

Deze website vertelt het verhaal van Jan Kloos en Diet Kloos, met de nadruk op de Tweede Wereldoorlog. De website combineert wetenschappelijk onderzoek met de bekendmaking van de achtergronden voor een breder publiek, met name middelbare scholieren.
Het verhaal wordt verteld in vier delen. Het eerste deel bericht over de eerste oorlogsjaren van de student Jan Kloos. In deel twee komen zijn verzetswerk en zijn relatie met Diet Barendregt, die hij in het verzet leerde kennen, aan bod. Het derde deel behandelt operatie Market Garden, die Jan Kloos van dichtbij meemaakte en waarvan hij zijn geliefde per brief verslag deed. Het laatste deel is gewijd aan de gevangenschap en fusillade van Jan Kloos nadat hij en Diet, inmiddels zijn vrouw, op verdenking van spionage waren opgepakt.
De tijdlijn is bedoeld als ondersteuning van dat verhaal.

Tijdlijn van Jan Kloos

Ga naar Jan Kloos in de eerste oorlogsjaren