Search

Wetenschappelijk onderzoek en publicatie van de brieven

Operatie Market gardenOp verzoek van Diet Kloos treedt prof. dr. Paul Sars op als beheerder van de nalatenschap, bestaande uit brieven, foto’s en documenten. Diet Kloos heeft expliciet toestemming verleend om de brieven te bestuderen en te publiceren voor educatieve doeleinden. Het onderzoek vindt plaats vanuit het onderzoeksprogramma ‘War and Liberation’ van de Faculteit der Letteren van de Radboud Universiteit. Op verzoek van Diet Kloos hebben Pauline Broekema (schrijfster en NOS-journaliste) en Wiel Lenders (directeur Bevrijdingsmuseum Groesbeek) toegezegd desgevraagd te zullen adviseren. Om toegankelijkheid en verspreiding onder een breed publiek van leerlingen, docenten en andere geïnteresseerden te bevorderen is besloten een website in te richten, vooreerst onder de naam ‘Jan Kloos’, omdat via de website www.celan.nl al uitvoerig aandacht wordt besteed aan Diet Kloos en op dit moment de brieven van Jan Kloos worden onderzocht. De ambitie is om de komende jaren de gehele correspondentie via de website te publiceren.