Search

Nieuwsbrief september 2020

Date of news: 1 October 2020

U bent gewend om rond deze tijd van ons het programma te krijgen voor ons jaarcongres. Helaas kunnen we op dit moment nog geen nieuwe datum vaststellen, maar we hopen nog steeds dat we in het voorjaar een fysiek congres kunnen organiseren. Intussen is er op bestuurlijk vlak veel in beweging. U leest er meer over in de laatste editie van onze nieuwsbrief. Kopij voor de volgende editie (december 2020) is welkom op frankrijk@let.ru.nl. Lees de nieuwsbrief hier.