Search

Medieval Studies Day 6 March, 2020

Date of news: 17 October 2019

For more information, visit the website of the Medieval Studies Day here.

De Macht der Gewoonte: "Middeleeuws Doen en Denken".

Op dit moment is de organisatie weer druk bezig met het organiseren van de Studiedag Middeleeuwen 2020. Op deze studiedag presenteren onderzoekers verbonden aan de universiteit hun onderzoek aan een breed publiek, naar aanleiding van een jaarlijks wisselend thema. Ook zullen, na het succes van afgelopen jaar, enkele studenten de kans krijgen hun onderzoek te presenteren in een korte lezing. Zodoende komt traditiegetrouw een breed scala aan onderwerpen uit verschillende academische disciplines aan de orde. Op vrijdag 6 maart 2020 zal de studiedag plaatsvinden. De locatie wordt rond december bekend gemaakt.

Tijdens deze zestiende editie van de Middeleeuwendag zullen de lezingen ingaan op het thema "De macht der gewoonte". De Middeleeuwen staan vaak te boek als een periode waarin er een hang was naar orde en regelmaat, belichaamd in een bonte variëteit aan rituelen en ceremonies. Maar deze behoefte geldt voor zowel de moderne als de middeleeuwse mens. Dit blijkt wel uit de weerstand die veranderingen binnen bepaalde gewoontes en rituelen kan oproepen. Tijdens de Studiedag Middeleeuwen 2020 duiken we in de wereld van middeleeuwse gewoontes. Welke routines en gewoonten bepaalden het dagelijks leven van een middeleeuwer? Welke macht ligt er eigenlijk verborgen in het volgen – of juist niet volgen – van tradities en rituelen? Hoe reflecteren, bevestigen en beïnvloeden rituelen machtsverhoudingen? En kunnen we bepaalde gewoontes wel ‘middeleeuws’ noemen als ze ook bestonden voor of na de periode 500-1500? Met deze en andere vragen willen we uitnodigen om een kritische blik te werpen op wat we als ‘gewoon’ beschouwen en welke macht hierin schuilt.

Deze en andere prikkelende vragen zullen aan bod komen tijdens de studiedag, waar Nijmeegse onderzoekers vanuit verschillende disciplines zullen ingaan op de rol van gewoonten in de Middeleeuwen. De Studiedag Middeleeuwen biedt zo ook dit jaar weer alle bezoekers de gelegenheid om op een toegankelijke manier kennis te nemen van het mediëvistische onderzoek dat in Nijmegen wordt uitgevoerd. Het programma, alsmede overige praktische informatie, wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt.

NB: Om op de hoogte te blijven van al ons nieuws, kunt u onze Facebook-pagina volgen via deze link.

Het organiserend comité,
Iris Denis, Sacha Henrike, Irene Jacobs, Sanne de Laat, Daan Lijdsman, Joost van den Oever, Lotte Schipper, Pieter Sleutels, Joost Snaterse en Ivo Wolsing