Search

Maria van Gelre

Het gebedenboek van Maria van Gelre is een sleutelwerk uit de Nederlandse kunstgeschiedenis van rond 1400. Door de kwetsbare staat waarin het verkeerde kon het niet worden bestudeerd en tentoongesteld. In 2015 ging het project Gebedenboek Maria van Gelre na een geslaagde crowdfunding officieel van start. De Radboud Universiteit, Staatsbibliothek zu Berlin en Museum het Valkhof werkten vier jaar lang aan de restauratie van het boek, het onderzoek en aan de ontwikkeling van een tentoonstelling. Het onderzoek heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd: duidelijk is nu hoe de miniaturisten te werk gingen, welke pigmenten ze gebruikten, hoe het boek is samengesteld en dat Maria daarbij een belangrijke rol gespeeld heeft. Ook is het gebedenboek online beschikbaar gekomen. Het project werd begin 2019 afgerond.

Partners & Sponsors

  • Radboud Universiteit
  • Staatsbibliothek zu Berlin
  • Museum het Valkhof
  • NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (Alfa Meerwaarde)
  • De Ernst von Siemensstiftung
  • De Stichting Art, Books and Collections
  • De Stichting SSN Nijmegen

Lees verder

Wie was Maria van Gelre?

Marie d'Harcourt, na haar huwelijk hertogin van Gelre, had een bewogen leven. Geboren in 1380, opgegroeid in de omgeving van het Franse hof, getrouwd met een aanzienlijke hertog, en opdrachtgeefster van een uitzonderlijk gebedenboek. Lees hier meer over haar leven en haar gebedenboek.

Tentoonstelling

De tentoonstelling Ik, Maria van Gelre. De hertogin en haar uitzonderlijke gebedenboek was van 13 oktober 2018 tot en met 6 januari 2019 in Museum Het Valkhof in Nijmegen te zien.

Onderzoek

Gebedenboek online

Een verborgen schat toegankelijk maken was een van de belangrijkste doelen bij de crowdfunding voor het gebedenboek van Maria van Gelre. Dat lukte in 2017.

Contact

Mail voor informatie en met vragen of opmerkingen over de website of het project met mariavangelre@ru.nl.