Search

Gelderse Geschiedenis

Welkom op de webpagina Gelderse geschiedenis. Hier vindt u nieuws, informatie en projecten vanuit de bijzondere leeropdracht ‘Gelderse Geschiedenis’ aan de Radboud Universiteit. Deze leeropdracht is een samenwerking van de provincie Gelderland, de stichting Erfgoed Gelderland en de Radboud Universiteit.

Verhaal van Gelderland

Verhaal van Gelderland

De vierdelige provinciegeschiedenis Verhaal van Gelderland is gereed. Ruim dertig auteurs en redactieleden werkten in de afgelopen drie jaar aan de vier boeken, die samen een compleet overzicht geven van de geschiedenis van Gelderland.

Adellijke vrouwen

Anna Margaretha van Renesse van Elderen

Welke rol speelden adellijke vrouwen in het achttiende-eeuwse Gelderland bij het beheer van landgoederen? Promovenda Rozemarijn Moes zoekt het uit.

Hanzeonderzoek

Geleidebrief uit 1441 voor een dagvaart naar Lübeck (Oud-archief Zutphen, InvNr 1823 regestnr 668)

Wat betekende het precies om een Hanzestad te zijn? En hoe waren de Hanzesteden onderling verbonden? Promovenda Maartje A.B. doet onderzoek.

Longreads

De Staatse troepen rukken op tijdens het naspelen van de Slag om Grolle in 2008 (Kweniston CC-BY)

Geïnteresseerd in thema’s uit de Gelderse geschiedenis? In Longreads wordt het werk van studenten en junior-onderzoekers op een toegankelijke manier voor het voetlicht gebracht.

Junior onderzoekers

Sacramentsparochie Zevenaar, begin 20e eeuw (Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg)

Jonge historici doen onderzoek naar gevarieerde thema’s uit de Gelderse geschiedenis. Van voetbal tot virusbestrijding en van de 80-jarige oorlog tot WOII.

Gelderse Geschiedenis

De bijzondere leeropdracht 'Gelderse Geschiedenis' wordt sinds 2014 in stand gehouden door de provincie Gelderland, de stichting Erfgoed Gelderland en de Radboud Universiteit. De leeropdracht wordt ingevuld door prof. dr. Dolly Verhoeven en heeft een omvang van één dag per week.

De leeropdracht kent een viertal doelen:

  • Onderzoek naar geschiedenis en identiteitsvorming van (regio’s in) Gelderland bevorderen
  • Resultaten van onderzoek naar de Gelderse geschiedenis breed toegankelijk maken
  • Vorming van studenten op het gebied van Gelderse geschiedenis en publieksgeschiedenis
  • Een bijdrage leveren aan de band tussen universiteit en provincie.

Onderwijs

Het onderwijs bestaat onder meer uit de begeleiding van studenten die scripties willen schrijven over een Gelders onderwerp of die stage lopen bij een Gelderse historische organisatie. Daarnaast worden vanuit de leeropdracht bijdragen geleverd aan BA of MA cursussen binnen de Letterenfaculteit.

Onderzoek

De hoofdthema’s van onderzoek binnen de leeropdracht Gelderse geschiedenis zijn: ‘Gelderland als grensregio’ en ‘Gelderse identiteitsvorming’ door de eeuwen heen. Over deze thema’s verschijnen publicaties en worden lezingen gehouden. Kijk voor actuele lezingen bij nieuws. De belangrijkste publicaties die in het kader van de leeropdracht zijn verschenen, staan hieronder.

* Dolly Verhoeven, Maarten Gubbels en Michel Melenhorst (red), Verhaal van Gelderland (4 dln), Amsterdam 2022.

* Rozemarijn Moes, ‘Gelders volk: de bevolking van Gelderland van prehistorie tot heden (800 v. Chr - 2020)’, Bijdragen en Mededelingen Gelre 112 (2021), 19-52.

* Dolly Verhoeven, ‘Tussen streek en staat. Identiteit, beeldvorming en functioneren van regio’s aan de rand van Gelderland’, in: Job Weststrate en Dick E.H. de Boer, Begrensd beeld. Identiteit in grensregio’s omstreeks 1800 (Hilversum 2021), 11-26.

* Steven Verhoeven, ‘Toezien, vastleggen en bestrijden. Infectieziekten en het geneeskundig toezicht in Gelderland in de negentiende eeuw’,  Bijdragen en mededelingen Gelre 111 (2020), 169-198.

* Dolly Verhoeven, Het Nijmegengevoel. Een naoorlogse stadsgeschiedenis (Nijmegen 2020).

* Iris Dracht, ‘”Een ellendig bestaan”. Beeldvorming over de Tachtigjarige Oorlog in de Achterhoek’, Bijdragen en Mededelingen Gelre 110 (2019) 101-122.

* Iris Dracht en Dolly Verhoeven, De grenzen van Gelre. Fietsen door historisch landschap (Zutphen 2019).

* Dolly Verhoeven, ‘Kost’lijk deel van Gelres oord. Gelderse identiteit en het Gelders volkslied’, Ex Tempore 37 (2018) 1, 5-17.

* Dolly Verhoeven, Maarten Gubbels e.a. (red), Gelderland grensland. 2000 jaar verdeeld en verbonden (Nijmegen 2016).

* Jon Verriet, ‘Genoeglijk onderonsje’ of ‘totale oorlog’? Regionale identificatie en Gelderse ontmopetingen in het Nederlandse voetbal, Bijdragen en Mededelingen Gelre 107 (2016) 211-234.

* Dirk Lueb, ‘Verbittering der gemoederen in deze streken’. Identiteitsvorming in de voormalige Kleefse enclaves in Gelderland en de moeizame intergratie in Nederland, 1816-1866, Bijdragen en Mededelingen Gelre 107 (2016), 189-210.

* Dolly Verhoeven, Het Gelderse gevoel – en de betekenis van grenzen in ruimte en tijd, Oratie Nijmegen 2015 (verschenen als webpublicatie op de site van de Radboud Universiteit en als artikel in Bijdragen en Mededelingen Gelre 2015)