Search

Adellijke Vrouwen

Gelderland staat vol met kastelen en landhuizen. Tegenwoordig zijn dat vaak rustig gelegen toeristische locaties, maar ooit waren het centra die zoemden van bedrijvigheid. Hoe zat het met het beheer van die kastelen en landgoederen? En vooral: welke rol speelden adellijke vrouwen daarin? Dat zijn de belangrijkste vragen uit dit promotieonderzoek van Rozemarijn Moes.

Keuken of kapitaal?

We weten vrouwen uit de lagere klassen in het vroegmoderne Nederland vaak actieve ondernemers waren. Gold dat ook voor de meer patriarchale adel? Waren elitevrouwen vooral bezig met het huishouden of waren ze ook betrokken bij de bedrijven en het kapitaal dat hen omringde? En welke culturele en economische factoren speelden daarbij een rol?

De boekhouding van mevrouw

Door het analyseren van boekhoudingen van de achttiende-eeuwse Gelderse landadel wil de Rozemarijn Moes nagaan hoe het zat met de betrokkenheid van Nederlandse elitevrouwen bij landgoedbeheer.

Bewaard gebleven landgoedadministraties bieden de mogelijkheid om de rol van vrouwen in verschillende economische domeinen tegelijk te verkennen: huishouden, bedrijf en kapitaal. Met behulp van het begrip ‘accountability’, afkomstig uit accounting-studies, wordt nagegaan voor welke onderdelen van het landgoedbeheer de dames verantwoordelijk werden gehouden.

Deze studie zal bijdragen aan ons begrip van de rol van vrouwen in de elitesamenleving. Hij werpt ook licht op de financiële keuzevrijheid die vrouwen hadden in het vroegmoderne Nederland.

Voor meer informatie kijk hier.

anna_margaretha_van_renesse_van_elderen_1703-1775_was_known_for_her_entrepreneurship_buying_up_paper

Anna Margaretha van Renesse van Elderen (1703-1775)