Search

Hanzeonderzoek

Gelderland kende van de dertiende tot de zeventiende eeuw heel wat Hanzesteden. Zij maakten deel uit van een netwerk dat zich uitstrekte van de Nederlanden tot het huidige Estland. De Hanzesteden werkten samen zodat hun kooplieden en schippers zo goed mogelijk zaken konden doen. Maar wat betekende het precies om een Hanzestad te zijn? En hoe waren de Hanzesteden onderling verbonden? Promovenda Maartje A.B. doet daar onderzoek naar.

Hanzesteden.org

Maartje A.B. doet verslag van haar onderzoek op een eigen website: www.hanzesteden.org Met regelmaat verschijnt daar een blog over een nieuwe vondst of een intrigerende vraag die haar bezighoudt. Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van het onderzoek? Dan kunt u zich op haar website aanmelden voor de nieuwsbrief.

Samenwerking

Samenwerking ligt aan de basis van het onderzoek van Maartje A.B. naar de communicatie tussen Hanzesteden. Het project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Dolly Verhoeven en prof. dr. Hanno Brand (Hanze Studiecentrum en Fryske-Akademy). De dagelijkse begeleiding is in handen van dr. Christiaan van Bochove.

Het project wordt financieel gesteund door een groot aantal partners: de provincies Gelderland, Limburg en Overijssel, de steden Nijmegen, Arnhem, Zutphen, Venlo, Roermond, Deventer, Apeldoorn, Harderwijk en Elburg, het Streekarchivariaat NO Veluwe en het Fonds Martens van Sevenhoven.