Search

Junior-onderzoek

Met enige regelmaat worden jonge historici aangesteld die gedurende een half jaar onderzoek doen naar een thema uit de Gelderse geschiedenis. In 2020 doen drie junior-onderzoekers inventariserend en ondersteunend onderzoek voor het Verhaal van Gelderland. Andere junioren gingen hen voor.

Drie junior-onderzoekers

Junior-onderzoek

Met enige regelmaat worden jonge historici aangesteld die gedurende een half jaar onderzoek doen naar een thema uit de Gelderse geschiedenis. In 2020 deden drie junior-onderzoekers inventariserend en ondersteunend onderzoek voor het Verhaal van Gelderland. Andere junioren gingen hen voor.

Drie junior-onderzoekers

Drie jonge onderzoekers deden in de eerste helft van 2020 inventariserend en ondersteunend onderzoek voor de auteurs van het boekproject Verhaal van Gelderland. Daarnaast werkten ze aan een eigen artikel of longread.

Rozemarijn Moes MA onderzocht de demografische geschiedenis van Gelderland door de eeuwen heen. Zij leverde daarover een lijvig rapport op, dat beschikbaar is via de Gelderland Bibliotheek in Arnhem. Eind 2021 verschijnt van haar hand een artikel in Bijdragen en Mededelingen Gelre.

Steven Verhoeven MA boog zich over de gezondheidstoestand in Gelderland in de 19e en vroege 20e eeuw. Zijn onderzoek leidde tot een artikel in Bijdragen en Mededelingen Gelre 2020.

Veerle Driessen MA deed literatuuronderzoek naar een aantal thema's uit de Gelderse geschiedenis van de zeventiende en achttiende eeuw. Zij leverde daarover een aantal rapporten op, die door de auteur van het betreffende hoofdstuk gebruikt zijn bij het schrijven van zijn tekst.

De Achterhoek in de Tachtigjarige Oorlog

Welk beeld schetsen historici uit de Achterhoek over het verloop van de Tachtigjarige Oorlog? Die oorlog woedde hier veel langer dan in het westen van het land. Terwijl in Holland en Zeeland in de zeventiende eeuw de handel bloeide, was de Achterhoek nog steeds het toneel van hevige gevechten. Mede op verzoek van het Museum Groenlo 1627 i.o. onderzocht junior-onderzoeker Iris Dracht MA hoe de lokale gebeurtenissen hun weerslag kregen in lokale en regionale publicaties. De resultaten van haar werk vatte zij samen in een Longread en in een artikel in Bijdragen en Mededelingen Gelre 2019.

Hanzeonderzoek

We weten dat Nijmegen een Hanzestad was, maar wat was precies de betekenis van de Hanze voor onze stad? En welke rol speelde Nijmegen binnen de Hanze? Met die vragen gaf de gemeente Nijmegen het startschot voor een uitgebreid onderzoek naar de Hanze in Gelderland en de omringende gebieden. Historica Maartje A.B. MA deed als junior-onderzoekster in 2018 een voorbereidend onderzoek. Aan het eind van dat jaar mondden haar werkzaamheden uit in een promotieproject.

Voetbal en identiteit

Juniormedewerker Jon Verriet MA deed in 2016 onderzoek naar de drie beeldbepalende Gelderse voetbalclubs Vitesse, De Graafschap en NEC. Zijn onderzoek draaide om de vraag óf - en zo ja hoe - deze clubs een rol speelden bij de manier waarop inwoners van Arnhem, Doetinchem en Nijmegen zich identificeren met hun woonplaats, hun regio of de provincie Gelderland. Het onderzoek resulteerde in een artikel in Bijdragen en Mededelingen Gelre 2016 en in een Engelstalig artikel in Urban History. Een publieksgerichte samenvatting is als Longread gepubliceerd op de website mijnGelderland.nl. Bij dit onderzoek werd samengewerkt met de leerstoel Sportgeschiedenis aan de Radboud Universiteit. Inmiddels heeft Jon bij dat onderzoeksprogramma een promotieplaats.

Beladen erfgoed

Samen met de stichting WO2GLD deed historica drs. Machlien Vlasblom in 2017 inventariserend onderzoek naar ‘schuldig’, ‘besmet’ of ‘beladen’ erfgoed in de provincie Gelderland. Dit onderzoek resulteerde in een database die de basis vormde voor een website met oorlogslocaties Gelderland. De resultaten werden gedeeld in een goedbezocht symposium in Apeldoorn op 22 september 2017. Daarnaast schreef zij in dit kader artikelen in Geschiedenis Magazine en in Kleio het tijdschrift van de Vereniging van docenten Geschiedenis en staatsinrichting in Nederland.

De Liemers bij Gelderland

In 2015 begon Dirk Lueb MA met een onderzoek naar de betekenis van de grensverandering in de Liemers in 1816/17. In die periode kwamen de zogenoemde Kleefse Enclaves bij Nederland. Wat betekende dat voor de identiteitsbeleving van de inwoners van deze gebieden? Het onderzoek mondde onder meer uit in een artikel in Bijdragen en Mededelingen Gelre (2016) en in een Longread. Ook werkte hij mee aan een reizende tentoonstelling en gaf hij diverse lezingen. Inmiddels is Dirk Lueb aangesteld als promovendus aan de Universiteit van Antwerpen.