Search

Lokaal besturen tussen bezetter en burger

ZA Logo NED onlineTijdens de Duitse bezetting en in de naoorlogse jaren stonden bestuurders van provincies en gemeentes en hun ambtenaren voor grote uitdagingen. Samenwerken met de bezetter – de opdracht van de regering in ballingschap – betekende laveren tussen Nazi-bevelen, eigeninitiatief en verwachtingen/behoeftes van de burgerbevolking. Afgerekend werd na de bevrijding. De decentrale bestuursniveaus van provincie en gemeente bleven in het historisch onderzoek naar de oorlog onderbelicht, met uitzondering van de spreekwoordelijk "burgemeester in oorlogstijd". Dit vergelijkende onderzoek richt zich op het bestuur van Zeeland, Gelderland en Groningen en van een aantal steden in elke provincie. De reconstructie van relevante beleidsvragen (o.a. ordehandhaving, voedselvoorziening, infrastructuur) en vooral biografieën van individuele bestuurders en ambtenaren biedt de bezoeker van de web-expositie en de lezer van de bundel alle gelegenheid tot historische empathie. En biedt inzicht in het alledaagse leven van burgers en bestuurders, achter het overbekende verhaal van Tweede Wereldoorlog en buiten de Randstad.

Deelprojecten

Het onderzoek bestaat uit drie deelprojecten, elk met een eigen deelvraag:

GemeentebestuurMiddelburg1941NL-MdbZA_1870_B-376[2]

Teamleden

Een overzicht van onze onderzoekers en studenten vindt u via de onderstaande link.

Local governance between occupying power and citizens

Project summary and recent international events.

Gerelateerde projecten

Dit project heeft raakvlakken met andere onderzoeksprojecten die zich richten op het bestuur op regionaal en lokaal niveau tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. De projecten Criminaliteit in oorlogstijd en Vermogensonteigening na de Tweede Wereldoorlog zijn nauw met ons onderzoek verbonden. Voor meer gerelateerde projecten klikt u op onderstaande link.