Search

Deelproject 2: Beleid

Martijn Lak en Susan Scherpenisse

Welke handelingsruimte hadden en gebruikten lokale bestuurders in de beleidsvorming en -uitvoering in het krachtenveld tijdens de bezetting en de bevrijding?

Alle bestuurders en verantwoordelijke ambtenaren moesten zich verhouden tot een nationaal overheid zonder Nederlandse politici en een Duitse bezettingsmacht, maar ook rekening houden met hun machtsbasis en legitimiteit op lokaal niveau. De gemeentearchieven, bekendmakingen en kranten geven inzicht in de gemaakte keuzes en onderhandelingen met anderen in het krachtenveld. Het onderzoek richt zich op aantal sleutelmaatregelen met betrekking tot openbare orde en justitie, voedselvoorziening en economische regulering. Dergelijk beleidsonderzoek heeft in de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen, juist om afstand te nemen van het nog steeds dominante fout/goed-perspectief. Beleidsonderzoek richt zich echter tot nut toe vrijwel uitsluitend op het nationale niveau, hoogstens aangevuld met enkele illustratieve lokale casestudies (Piersma 2019; Essers 2012; De Zwarte 2020; Verburg 2016).