Search

Deelproject 3: Oordeel

Annebel Spanjersberg en Wim van Meurs

Op basis van welke normen en verwachtingen werd door de publieke opinie (media) en door justitie geoordeeld over het handelen van bestuurders in bezettingstijd?

De belangrijkste bronnen voor dit deelonderzoek zijn de media: met name lokale en regionale kranten direct na de oorlog, aangevuld met (illegale) pers uit de oorlogsjaren en de oordelen die daarin over bestuursinstellingen, het gevoerde beleid en individuele functionarissen naar voren komt. Evenzo belangrijk zijn de CABR-dossiers en tribunalen die na de bevrijding moesten bevinden over het handelen van individuele functionarissen tijdens de bezetting en 7 hoe deze personen zich rechtvaardigden. In veel gevallen wordt zeker in de media geoordeeld over meerdere personen die in de bezettingsjaren dezelfde functie vervuld hebben. Samen vormen deze oordelen een eerste beeld en oordeel van bestuurders en ambtenaren tijdens de bezetting. Daarbij komen de retrospectieven en oordeelsvorming in de eerste vergaderingen van de herstelde vertegenwoordigende organen op decentraal niveau.