Search

Groundbreaking Literature Education: Towards literature didactics which do justice to the reading preferences of students

Researchers

  • Dr Jeroen Dera
  • Prof. Helma van Lierop-Debrauwer (Tilburg University)

Time frame

March 2021 – October 2022

Project description

Dutch below

Since 1990, the border traffic between children's literature and adult literature has notably increased. This has resulted, among other things, in a growing range of adolescent books with a double reading audience (young people/adults). In the fourth to fifth/sixth grade of havo/vwo, however, little attention is paid to this border traffic, while research shows that students greatly appreciate such texts. Building on previous NRO research into reading motivation, this project therefore develops and investigates a didactic approach in which students compare recognised adult literature with genres they like to read (in addition to Young Adult books also thrillers). In this way, a consortium of university researchers, Stichting Lezen and secondary schools wants to give literature education a new impulse.

*

Sinds 1990 is het grensverkeer tussen jeugdliteratuur en volwassenenliteratuur opvallend toegenomen. Het heeft onder meer geresulteerd in een groeiend aanbod aan adolescentenboeken met een dubbel leespubliek (jongeren/volwassenen). In de bovenbouw havo/vwo wordt aan dit grensverkeer echter weinig aandacht besteed, terwijl onderzoek aantoont dat leerlingen zulke teksten sterk waarderen. Voortbouwend op eerder NRO-onderzoek naar leesmotivatie ontwikkelt en onderzoekt dit project daarom een didactiek waarin leerlingen erkende volwassenenliteratuur vergelijken met genres die ze zelf graag lezen (naast Young Adult-boeken ook thrillers). Op die manier wil een consortium van universitaire onderzoekers, Stichting Lezen en middelbare scholen het literatuuronderwijs een nieuwe impuls geven.

Keywords

Literature education, Dutch Literature, adolescent reading

Financier

NRO Kortlopend Onderwijsonderzoek

Partners

  • Stichting Lezen
  • SG Het Rhedens
  • Montessori Lyceum Rotterdam
  • Willibrord Gymnasium

Contact

Dr Jeroen Dera, jeroen.dera@ru.nl