Search

Quality Arts Education (Cultuureducatie met kwaliteit)

Researcher

Dr Edwin van Meerkerk

Time frame

2013 - ongoing

Project description

Dutch below

Quality arts education is a national subsidy programme for primary education that promotes cooperation between schools and cultural institutions, improves the expertise of teachers and contributes to the development of continuous learning pathways and 21st-century skills in education.

The research project aims to provide insight into the implementation practice of the Quality arts education programme. This is done in collaboration with the province of Gelderland and (since 2022) the province of Noord-Brabant and Brabantstad (B5).

***

Cultuureducatie met kwaliteit (CMK) is een landelijk subsidieprogramma voor het primair onderwijs dat de samenwerking tussen scholen en culturele instellingen bevordert, de deskundigheid van leerkrachten en vakdocenten verbetert en bijdraagt aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en 21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs.

Het onderzoeksproject beoogt inzicht te geven in de uitvoeringspraktijk van het CMK-programma. Dat gebeurt in samenwerking met de provincie Gelderland en (sinds 2022) de provincie Noord-Brabant en Brabantstad (B5).

Keywords

cultural education, primary school education, policy evaluation, cultuureducatie, cultuuronderwijs, primair onderwijs, beleidsevaluatie

Project website

Click the image below to go to the external project website (in Dutch).

cultuureducatiemetkwaliteit

Results

Een woordenboek voor samenwerking tussen leerkracht en kunstdocent. Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020. Arnhem: Cultuur Oost, 2021.

A Dictionary for the Collaboration between Schools and Arts Centres, in: Proceedings of The Future of Education. Firenze: Filodiritto, 2020, pp. 45-48.

Logboeken als onderzoeksinstrument. Cultuur+Educatie, 50 (2019), 76-84.

Intended Outcomes and Values of Arts and Cultural Education Researching Arts education Policy Goals in the Light of 21st Century Skills, in: Sebastian Konietzko & Julia Goudis, eds., Contemporary Research Topics on Arts Education. Essen: Rat für kulturelle Bildung, 2019, 80-86.

The Voice of the Teacher. Using Research Solicited Logbooks as a Research Tool in Arts Education, in: Sebastian Konietzko & Sarah Mohren, eds. Research on Impact of Arts Education: German-Dutch Perspectives. Essen: Rat für kulturelle Bildung, 2018, pp.64-69.

Teacher Logbooks and Professional Development: a Tool for Assessing Transformative Learning Processes, International Journal of Qualitative Methods, vol.16(1).

De leerkracht centraal. Cultuureducatie met kwaliteit in Gelderland, Kunstzone, januari 2017. 50-51.

[with E. van Es] Kwaliteit meten is positie kiezen. Een kritische beschouwing van cultuureducatie en kwaliteit, Cultuur+Educatie, 46 (2016) 76-84.

Financier

Fonds Cultuurparticipatie

Partners

  • Cultuur Oost
  • KunstLoc Brabant

Contact

Edwin van Meerkerk, edwin.vanmeerkerk@ru.nl