Search

Teamleden


harm2-150x150Dr. Harm Kaal
 is docent politieke geschiedenis en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Hij doet onderzoek naar de relatie tussen burgers, politici, media en sociale wetenschappers in de naoorlogse periode in Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië. Daarnaast vervult hij verschillende managementtaken binnen de Nijmeegse Letterenfaculteit. Harm is een pleitbezorger van meer samenwerking tussen historici en beleidsmakers. Samen met Jelle van Lottum riep hij onlangs het Journal of Applied History in het leven.

Foto-Carla-Hoetink-1-300x300Dr. Carla Hoetink is docent politieke geschiedenis en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Ze promoveerde op een studie naar regels en rituelen in de Tweede Kamer en is specialist als het gaat om de cultuur en procedures van politieke en aanverwante instituties. Carla wordt door media en politiek regelmatig gevraagd om haar licht te laten schijnen op Haagse zaken. Met haar onderwijs helpt ze studenten zich te ontwikkelen tot kritische, academisch gevormde denkers en doeners. Coördinator van A&A.


Wim-van-Meurs-Radboud-Universiteit-4-300x300Prof. dr. Wim van Meurs is hoogleraar Europese politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Eerder was hij wetenschappelijk medewerker/analist van de denktank Center for Applied Policy Research in München. Wim schreef diverse policy papers voor ministeries en Europese instituties, vooral over democratisering en Europese beleidsvraagstukken. In zijn analyses staan beleidsmatige en organisatorische transitie- en veranderprocessen en organisatieculturen centraal. Oprichter en coördinator van A&A.

wim de jongDr. Wim de Jong is politiek historicus en filosoof, werkzaam aan de Radboud Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar aspecten van burgerschap en politiek in het moderne Nederland, van onderwijs in burgerschap tot klachten van burgers over de politie in Nederlandse steden sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook publiceerde hij over de rol van sociaalwetenschappelijke experts in de beleidsvorming, en aspecten van democratie zoals de opkomstplicht. Wim is daarnaast actief in het publieke debat, door regelmatige opiniestukken, en de podcast Democratie onder druk.

susanne-8-300x300Susanne Geuze MA was journalist voor onder meer de Volkskrant en het AD en werkt nu als schrijver en communicatieadviseur bij Einder, een creatief-strategisch bureau in Nijmegen. Daar adviseert ze vooral maatschappelijke en (semi-)overheidsorganisaties over hoe sterke, strategische communicatie kan bijdragen aan hun missie en doelen. Ze heeft een vlijmscherpe pen en weet ingewikkelde materie snel te vertalen naar toegankelijke taal.

laura-12Laura de Jong is masterstudente geschiedenis aan de Radboud Universiteit en werkt als student-assistent voor die vakgroep.
foto_annebelAnnebel Spanjersberg, MA en M.Ed. in geschiedenis. Gespecialiseerd in educatie en publieksgeschiedenis. Werkzaam als leerlingcoördinator en bijlesdocent in diverse vakken.


Voor project Wim van Meurs (1)Martijn Lak, Senior Lecturer European Studies aan The Hage University of Applied Sciences en Lecturer Universiteit van Amsterdam. Gespecialiseerd in de naoorlogse Nederlands-Duitse betrekkingen, moderne Duitse geschiedenis, vroege Europese integratie, militaire geschiedenis en de Tweede Wereldoorlog.

profielfoto2017Dr. Pieter Slaman is docent onderwijs- en beleidsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Na zijn promotieonderzoek naar de politieke geschiedenis van studiefinanciering, schreef hij met anderen het boek In de regel vrij over Nederlandse onderwijspolitiek sinds 1918. In 2021 verscheen van zijn hand De Glazen Toren over de Leidse universiteit van 1970 tot 2020. Pieter draagt o.a. via de media bij aan actuele discussies door hun ontwikkeling door de tijd te tonen. Hij was eerder actief in het bestuur van het KNHG.

Marieke 2021 zw-witDr. Marieke Oprel is als universitair docent Politieke Geschiedenis verbonden aan de Radboud Universiteit. Ze promoveerde op een studie naar het naoorlogs beleid ten aanzien van tot vijandelijke onderdanen verklaarde Duitsers en is gespecialiseerd in het proces van rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog in (West-) Europa, in het bijzonder vermogensonteigening. Marieke staat bekend als een interdisciplinair georiënteerde historicus, docent en onderzoeker. Zowel in haar onderzoek als in het onderwijs plaatst ze politieke ontwikkelingen en gebeurtenissen in een historische context, met een scherp oog voor de juridische grondslagen en praktische kaders.


Marina Kritikou heeft na het afronden van haar studie Politicologie (BA) en Geschiedenis (MA) aan de Radboud Universiteit gewerkt als onderwijsmedewerker bij het departement Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid. Daar heeft zij onder andere docenten geassisteerd bij de overgang van fysiek naar digitaal onderwijs na aanvang van de coronacrisis, terwijl zij ook werkzaam bleef als Supervisor bij een Branding- en Activatiebureau in Amsterdam waar zij nog steeds parttime werkzaam is.

Foto Mirjam VriendMirjam Vriend (MA) heeft geschiedenis gestudeerd in Nijmegen en Utrecht en heeft een interesse in politiek-maatschappelijke vraagstukken.


0-6-300x300Koen van Zon MA is docent politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zijn expertise ligt vooral in actuele en historische vraagstukken van democratie, Europese integratie en (inter)nationale politiek. Koen heeft ervaring met onderwijs, onderzoek, journalistiek, redactiewerk en vreemde talen.
Pepijn-AA_Fotor-300x300Pepijn Aarnink MA MSc is communicatiemedewerker bij het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG), ondergebracht bij het Huygens ING te Amsterdam. Daarvoor was hij redacteur bij Uitgeverij Vantilt en liep hij stage bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Pepijn verdiept zich het liefst in thema’s waar politiek, geschiedenis en internationale betrekkingen samenkomen. Hij schrijft gemakkelijk en legt graag verbindingen tussen maatschappij en wetenschap.

lauren2-1-150x150Lauren Lauret MA werkt als onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Na haar studie Geschiedenis in Nijmegen en Münster heeft ze in Leiden gewerkt aan een proefschrift over de doorwerking van vroegmoderne vergadertradities uit de Staten-Generaal in de beginjaren van de Tweede Kamer. Gedurende haar promotie was ze als organisator en bestuurslid betrokken bij onder meer het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap en de Onderzoeksschool Politieke Geschiedenis. Vakgenoten waarderen haar kritische blik die ze moeiteloos weet te vatten in helder proza voor een breed publiek. Haar blogs op Historici.nl laten goed zien hoe historische expertise bijdraagt aan een analyse van de hedendaagse wereld.

maaike-7Maaike Grevelink MA werkt als woordvoerder Gedeputeerde Staten voor de provincie Noord-Brabant. Eerder was ze speechschrijver voor de ministeries van Economische en Buitenlandse Zaken. Ze liep stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Geneve, het Clingendael Instituut en weekblad Elsevier. Maaike heeft veel ervaring met zowel schrijven als redigeren van beleidsstukken en heeft daarbij veel oog voor politieke sensitiviteit.

Dana-761x1024-9-300x300Dana van Beurden MA is eigenaar van Bureau Retrospect, een bureau dat historisch onderzoek verricht, tekst- en redactiewerk verzorgt en evenementen en tentoonstellingen organiseert. Ze vertaalt academische inhoud graag naar concrete middelen voor een breed publiek. Dana houdt altijd scherp voor ogen wat een klant nodig heeft om verder te komen, en is pas tevreden als dat doel is bereikt.


kors-2-300x300Kors Visscher MSc is wetenschappelijk coördinator bij het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM). Hij schreef mee aan het boek Een Christelijk-Liberale Synthese en interviewde leden van de commissie-Remkes over grondwetcommissies. Hij ziet snel de zwakke plek in een voorstel of onderzoek en weet complexe onderwerpen levendig te maken.zoe-10-300x300Zoë Hulsenboom MA is trainee bij de Metropoolregio Amsterdam. Momenteel voert zij een opdracht uit bij Defensie op het gebied van energietransitie en innovatieve samenwerkingsverbanden. Hiervoor heeft ze gewerkt als strategisch adviseur bij de gemeente Lelystad en liep ze stage bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zoë heeft oog voor strategische vraagstukken en de advisering hierin. Door haar persoonlijke benadering kan zij zich gemakkelijk bewegen tussen verschillende lagen binnen een organisatie en is in staat mensen mee te nemen in besluiten. Ze wil graag het naadje van de kous weten om vervolgens op hoger niveau verbanden tussen verschillende zaken te leggen en mensen hierin te verbinden.

medewerker_carlijn-11Carlijn van der Veen MA volgde de masteropleiding Politiek en Parlement (cum laude) en start in september 2019 met een docentenopleiding om haar eerstegraads lesbevoegdheid te halen. Ze liep stage bij het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks, waar ze meewerkte aan verschillende projecten. Carlijn kan in korte tijd grote hoeveelheden informatie verzamelen en analyseren; ze doorziet zaken snel en blijft doorvragen tot ze precies weet hoe het zit.

Olga-Morozova-3-300x300Olga Morozova MA studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit en Russian and Eurasian Studies aan de Universiteit Leiden. Ze houdt zich vooral bezig met politieke geschiedenis en internationale betrekkingen en is co-auteur van twee wetenschappelijke papers over deze onderwerpen. Daarnaast weet Olga veel van veiligheidsvraagstukken en democratisering. Bronnenonderzoek en -analyse zijn haar sterke punten. In haar vrije tijd beoefent Olga op hoog niveau de Japanse sport kendo en is lid van het Nederlandse nationale team; in 2019 won ze met haar team goud op het EK in Belgrado.

Noor de KortNoor de Kort MA studeerde Nederlandse Taal en Cultuur aan de Radboud Universiteit en Journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Na een premaster Geschiedenis volgt ze op dit moment de master Politiek en Parlement aan de Radboud Universiteit. Door haar journalistieke achtergrond is Noor in staat om zich een onderwerp snel eigen te maken en dit schriftelijk helder onder woorden te brengen.