Search

Werkwijze

Advies & Actualiteit verricht kwalitatief, analytisch onderzoek met praktische relevantie. Ons onderzoek heeft altijd een actuele casus als uitgangspunt en gaat vaak over beleid, besluitvorming en organisatiecultuur. We werken uitsluitend in opdracht.

De meeste organisaties leven bij de dag. Onze ervaring leert dat kijken naar het recente verleden – vanuit diverse perspectieven – bestuurders kan helpen hun huidige problemen scherp te krijgen en hun visie op de toekomst uit te bouwen. Hierin onderscheidt ons beleidsonderzoek zich ten opzichte van onderzoek door politicologen, juristen en bestuurskundigen. Immers: wie vooruit wil, moet terug durven kijken.

A&A frist het geheugen van uw organisatie op, biedt inzicht en helpt uw bestuurders zo beslissingen te nemen voor de toekomst. Door zowel de huidige situatie in kaart te brengen als de besluiten die daartoe hebben geleid, komen onze onderzoekers tot het sterkste advies. We brengen focus aan en creëren overzicht, zodat u nu én straks verder kunt.

Ons team praat niet over, maar met mensen. Bijvoorbeeld door diepte-interviews of uitgebreide enquêtes met betrokken stakeholders. Zo nodig doen we ook vergelijkend onderzoek: hoe zijn de zaken in een andere organisatie, een ander land of in een andere tijd geregeld?

Dankzij onze historische achtergrond zijn we gewend uit te zoomen en totaaloverzicht te creëren. Hoe complex een situatie of vraagstuk ook is, A&A brengt het snel terug tot de kern. Daarbij hebben we gevoel voor de cultuur van uw organisatie. Juist daar liggen vaak de wortels van strategische problemen – en ook waardevolle inzichten en antwoorden. Immers: wie vooruit wil, moet terug durven kijken.