Marieke van Genugten: Docent van de opleiding Eenvoudig Organiseren van Gemeenten


Marieke van Genugten Nieuws

Marieke van Genugten is een vooraanstaande professional met expertise op het vlak van organisatie- en sturingsvraagstukken in het lokaal bestuur. Als docent bij Radboud Management Academy deelt ze haar rijke ervaring en expertise met de deelnemers van de opleiding Eenvoudig Organiseren van Gemeenten.

Professionele achtergrond en carrièrepad

Marieke is opgeleid als bestuurskundige aan de Universiteit Twente en heeft daar ook haar doctoraat behaald. Haar proefschrift vergeleek verschillende vormen van organiseren van lokale taken aan de hand van de transactiekostentheorie. Sinds 2010 is ze werkzaam aan de Radboud Universiteit, waar ze momenteel universitair hoofddocent Bestuurskunde is. Haar belangrijkste aandachtsgebied ligt in lokaal publiek management en governance, en ze fungeert ook als coördinator van de bachelor bestuurskunde.

In het onderwijsveld en bij Radboud Management Academy

In 2016 werd Marieke benaderd door RMa om mee te denken over een leergang voor gemeenten, gezien haar expertise in het lokaal bestuur. Samen met andere experts, Patrick Vermeulen en Jan Achterbergh, ontwikkelde ze de opleiding Eenvoudig Organiseren van Gemeenten. En met succes: “We voerden succesvolle pilotlessen uit in 2018 in de gemeente Veenendaal. Sindsdien hebben we vier edities van Eenvoudig Organiseren van Gemeenten aangeboden en kijken we uit naar de start van de vijfde editie begin volgend jaar.”

Wat heeft je geïnspireerd om als docent deel te nemen aan de opleiding Eenvoudig Organiseren van Gemeenten?

Marieke: “Ik vind het belangrijk om de uitkomsten van het onderzoek dat ik doe, niet alleen wetenschappelijk te publiceren, maar ook te delen met mensen in de praktijk. Dat kunnen gemeenteraadsleden, collegeleden, maar ook ambtenaren zijn. De manieren waarop ik dat doe, zijn het geven van trainingen, masterclasses en presentaties. De opleiding Eenvoudig Organiseren van Gemeenten biedt een andere mogelijkheid. Het is niet alleen mooi dat mensen op deze manier in de praktijk hun voordeel kunnen doen met de kennis die we met onderzoek opdoen, maar het is voor mij als docent ook heel leuk om hierover in gesprek te kunnen gaan met mensen die in hun dagelijkse werk tegen problemen aanlopen die ik bestudeer. Ik leer op mijn beurt ook heel veel van de voorbeelden die deelnemers naar voren brengen tijdens de opleiding.”

Passie en expertise

Marieke: "In het vakgebied van lokaal publiek management en governance wordt relatief weinig aandacht besteed aan de interne organisatie van gemeenten. Dit betekent dat er ook op dit vlak weinig wetenschappelijke kennis voorhanden is. Met twee promotieonderzoeken die we zowel vanuit bestuurskunde als bedrijfskunde begeleiden, proberen we hier een bijdrage aan te leveren."

Haar passie voor deze onderwerpen komt tot uiting in de tweede module over gemeenten in netwerken. Marieke is geïnspireerd door de dynamiek van dit onderwerp, dat alle gemeenten raakt en altijd levendige discussies en uitwisselingen oplevert.

Meer weten over de opleiding Eenvoudig Organiseren van Gemeenten? Ga naar de opleidingspagina.