"Stimuleren van Verandering: Duurzaamheid en Strategie in het Onderwijslandschap"


header Pam

Als beleidsmedewerker bij Lucas Onderwijs richt Pam van Montfort zich op het stimuleren van kennisdeling en samen leren binnen de organisatie. Ze ondersteunt scholen die hun visie op onderwijs willen herijken of concreter willen toepassen. Dat kan gaan om nieuwbouw, maar ook bijvoorbeeld om visietrajecten rondom ICT en digitale geletterdheid. Haar werk draait om ontwikkeling en beweging in het onderwijs: hoe kunnen we met elkaar een volgende stap zetten? Pam volgt de opleiding Duurzaamheid en Strategie om haar vaardigheden in het duurzaam en proactief doorvoeren van veranderingen te versterken.

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?

“Ik heb eerder lesgegeven aan de master Leren en Innoveren bij hogeschool Inholland. Ondanks mijn ervaring in en kennis van veranderkunde, heb ik gemerkt dat het nog steeds een uitdaging is om veranderingen echt duurzaam door te voeren. In het onderwijs blijven we vaak achter de feiten aanlopen. Er is veel waarop gereageerd moet worden in deze complexe wereld met tal van uitdagingen, zoals het lerarentekort. Ik wilde meer tools krijgen om veranderingen duurzamer, pro-actiever aan te pakken. Zodat als iets tegenzit we niet meteen op de rem hoeven te trappen of ad hoc iets gaan optuigen.

Wat zijn jouw indrukken van de opleiding en de lesmethoden, en welke voordelen heb je hieruit kunnen halen?

“De integratie van wetenschappelijke inzichten was voor mij een groot pluspunt. Ik hou van evidenced informed werken. Dit maakt wel dat het abstractieniveau soms wat hoger is dan de dagelijkse praktijk waarin je als deelnemer zit; en vraagt wel wat van jou als deelnemer. Zodra je je de theorie eenmaal beter begrijpt kan je gaan toepassen in je eigen praktijk en concrete stappen zetten.

Ik heb inzicht gekregen in waar we bij duurzame veranderingen op focussen in de dagelijkse praktijk en waarom bestaande oplossingen niet altijd werken. Ik heb bijvoorbeeld een mooie tool gekregen om op relatief eenvoudige wijze samen met betrokkenen de onderliggende drijfveren van een systeem te ontrafelen voor een specifiek duurzaam vraagstuk. Dit biedt niet alleen inzicht, maar faciliteert ook een waardevol gesprek over onze daadwerkelijke gezamenlijke doelen.”

Pam vond het inzicht in de cruciale aannames van een plan bijzonder waardevol. Gedurende haar opleiding leerde ze het belang inzien van het identificeren van aannames. Hoe kan je plannen voor een toekomst die onvoorspelbaar is? En hoe zorg je ervoor dat je al een plan hebt klaarliggen voor als het toch misgaat? Dit gaf haar handvatten om pro-actiever te werken. Iets dat volgens Pam in het onderwijs nog te weinig wordt toegepast.

Pam: “En ook hierin is het onderwijs niet uniek. Mijn mede-deelnemers komen zowel uit profit als non-profit organisaties, dat maakt het interessant omdat je ook vanuit andere perspectieven naar je vraagstuk gaat kijken. De aanpak die je vanuit de opleiding aangereikt krijgt, is voor elke organisatie toepasbaar.”

Meer weten over de opleiding Duurzaamheid & Strategie? Ga naar de opleidingspagina.