Zoek in de site...

Vakkenprogramma

De opleiding is opgesplitst in twee delen: een pre- masterfase van een half jaar en een masterfase van anderhalf jaar.

Tijdens de pre-masterfase leer je vanuit de sociotechnische systeemtheorie op een andere manier naar organisaties te kijken. Daarnaast krijg je in de pre-master kennis van bedrijfseconomie, marketing en verwerf je academische vaardigheden waarmee je goed voorbereid aan de master kunt beginnen.

In de masterfase ga je met een gevarieerd vakkenprogramma diepgaand in op de vier onderwerpen die de kern vormen van de opleiding:

  • Strategievorming
  • Het ontwerpen en veranderen van (werk)processen in organisaties
  • Het organiseren van strategisch personeelsmanagement
  • Het inrichten van de kennisinfrastructuur van organisaties

Je sluit de opleiding af met het schrijven van een masterthesis waarin een door jou zelf gekozen bedrijfskundig vraagstuk centraal staat.

Pre-master
Systeemtheorie Business Economics
Methodologie Statistiek
Sociotechniek Marketing
Master
Strategic Management Analyse en Ontwerp van Organisaties
Strategisch Personeelsmanagement Kennis en Leren in Organisaties
Analyse en Verandering van Organisaties Methoden van Organisatieonderzoek
Management & Filosofie Onderzoek in Organisaties
Masterthesis