Modules

Momenteel wordt deze masterclass uitgebreid en inhoudelijk herzien. De informatie hieronder is van toepassing op de vorige lichting, maar geeft mogelijk al een algemeen beeld van een deel van de inhoud.

In het compacte programma van de masterclass Diversiteit & Inclusie worden vier thema’s behandeld. We maken gebruik van verschillende werkvormen: interactieve colleges, reflectie-opdrachten, groepsopdrachten en intervisie wisselen elkaar af. Daarbij krijg je geselecteerde literatuur aangereikt om via zelfstudie je kennis verder te verdiepen. Tussen de twee dagen komen de deelnemers in kleine groepjes bij elkaar voor een strategische opdracht die tot doel heeft het geleerde toe te passen in de eigen organisatie en elkaar kritisch te bevragen.

Impact maken met strategie & meervoudige identiteit en inclusieMeervoudige identiteit en inclusie

In de eerste bijeenkomst schetsen we kort de geschiedenis van het vakgebied D&I via emancipatiebeleid, doelgroepenbeleid, gelijke kansen, genderbeleid en diversiteitsmanagement. We bespreken de centrale concepten D&I en behandelen de nieuwste wetenschappelijke en praktische inzichten, en reflecteren op de strategieën die je zelf inzet. Naast een stevig en gefundeerd theoretisch kader biedt deze bijeenkomst ook reflectie op de succesfactoren van een strategische aanpak. Hoe zorg je voor sponsoren en medestanders, commitment en draagvlak?

In de middag behandelen we de thema’s identiteit en inclusie. We gaan dieper in op het sociale karakter van identiteit, hoe mensen werken aan hun identiteit en hoe de gelijktijdigheid van verschillende identiteiten van invloed kan zijn op de inclusie van mensen in organisaties. Ook krijg je een interactief gastcollege over inclusie en inclusief leiderschap. Hoe geef je vorm en inhoud aan een inclusieve organisatie waarin alle leden tot hun recht komen?

Weerstand productief maken & Leren veranderen

Macht en weerstand zijn essentiële onderdelen van elke organisatieverandering. Verschillende machtstheorieën werpen een verrassend licht op de huidige organisatiepraktijken rond D&I. We kijken in deze bijeenkomst naar de werking van machtsprocessen en naar de verschillende strategieën die een adviseur of manager kan inzetten om deze machtsprocessen te beïnvloeden en weerstand productief te maken. De eigen positie binnen het krachtenveld en de beïnvloedingsmogelijkheden die dit met zich meebrengt, komen uitgebreid aan de orde.

Ondanks de vele initiatieven op het terrein van D&I, gaan pogingen om organisaties te veranderen in meer diverse en inclusieve plaatsen om te werken, langzaam. De praktijk blijkt weerbarstig en we spreken wel van hardleerse organisaties. Met behulp van recente inzichten uit de veranderkunde reflecteren we in de middag van de tweede bijeenkomst op de mogelijkheid en onmogelijkheid van organisaties om te leren en te veranderen op het terrein van D&I.

Een uitgebreide omschrijving van de masterclass vind je in de brochure.