Zoek in de site...

Modules

Een uitgebreide omschrijving van de modules vind je in

Module 1 Inleiding in de sociaal-organisatorische bedrijfskunde

In de eerste module leggen we de relatie tussen de ‘harde’ kant van organisaties (structuur, technologie en HR-systemen) en de ‘zachte’ kant (de cultuur van een organisatie en de kwaliteit van haar maat­schappelijke bijdrage) en onderzoeken we hoe die twee kanten met elkaar verbonden zijn.

Module 2 Strategische uitdagingen HR

Met het oog op duurzame inzetbaarheid van mensen analyseer je hoe belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen impact hebben op organisaties, hoe organisaties hiermee kunnen omgaan, en welke gevolgen dit heeft voor (strategisch) HRM.

Module 3 Structuren die werken

De structuur van een organisatie is cruciaal voor haar prestaties en van grote invloed op het organisatorisch innovatievermogen en op de betrokkenheid bij werk en de kwaliteit van arbeidsrelaties. Na deze dag ken je de helpende principes van de inrichting van de structuur van organisaties en heb je inzicht hoe je structuren bouwt die wérken.

Module 4 Kennis en leren in organisaties: HR en technologie

Hoe goed een organisatie leert en hoe adequaat de kennisprocessen van de organisatie verlopen, hangt niet alleen maar af van de organisatorische infrastructuur. Ook de ‘social fabric’ van de organisatie is van invloed. Je krijgt inzicht in die ‘social fabric’ zodat je kennis- en leerprocessen gericht kunt inzetten om een organisatieverandering mogelijk te maken.

Module 5 Interventies in organisaties

Deze module staat in het teken van verandering. Je leert welke veranderkundige aspecten, welke ontwerpkundige aspecten en welke interventiekundige aspecten er zijn en hoe je een tijdelijke veranderorganisatie bouwt.

Module 6 HR en zinvol organiseren

Op deze dag ga je met elkaar aan de slag om met de verworven kennis een nieuw strategisch HR-beleid uit te werken. Je hebt een onderbouwde visie op de vraag welke rol de HR-functie dient te vervullen om met veranderingen en strategische uitdagingen om te gaan. En je werkt uit welke activiteiten, methoden en technieken daarbij horen.

Module 7 HR en organisatiesverandering + afsluiting

Tijdens deze afsluitende dag staat de rol vanuit je HR-functie centraal bij het ontwikkelen van de organisatie. Nu komt alles bij elkaar. Je zet de puntjes op de i door verder in te gaan op de rol van HR bij het ontwikkelen van de structuur. Met elkaar verkennen we de verschillende rollen en welke instrumenten je hierbij ter beschikking staan.