Zoek in de site...

Modules

Een uitgebreide omschrijving van de modules vind je in

Module 1: Nut, noodzaak en obstakels bij het veranderen van organisaties en gedrag

Ais jouw organisatie effectief en blijvend wil veranderen moet er zowel aandacht worden besteed aan de inrichting als aan het gedrag van betrokkenen. Tijdens deze tweedaagse module maak je kennis met beide invalshoeken.
Op de eerste dag focussen we met jou op het bedrijfskundige perspectief op veranderen. De tweede dag staat in het teken van de theoretische basis van menselijk gedrag en gedragsverandering.

Module 2: Weerstanden bij verandering

Je hebt in je werk vast wel eens te maken gehad met (psychologische) weerstand. Je leert wat weerstand precies is en hoe je de drie belangrijkste psychologische weerstanden kunt herkennen, verminderen en voorkomen. Kennis over dit onderscheid is cruciaal. Een belangrijk onderdeel van wat wij jou op deze dag leren is het gebruik van storytelling om weerstand te voorkomen.

Module 3: Effectieve gedragsverandering en nudging in de praktijk

Op deze dag staat de psychologie van het overtuigen centraal. De theorie over gedrag en gedragsverandering uit de eerste module wordt vertaald naar concrete en praktische manieren voor jou om gedrag te veranderen binnen jouw organisatie. Deze aanpak vormt de basis voor de opdrachten en werksessies die je gedurende de rest van de opleiding volgt.

Module 4: 3-D model van veranderen en organisatiestructuur

Tijdens deze dag reiken wij jou een conceptueel kader aan dat bestaat uit drie gerelateerde dimensies die van belang zijn bij het begeleiden van organisatieverandering. Tevens laten wij jou zien wat de relatie kan zijn tussen organisatiestructuur en gedrag. De focus ligt dan op aspecten die te maken hebben met het ontwerp van de organisatie zoals structuur, regelcapaciteit, teamontwerp en zelforganisatie.

Module 5: Participatief veranderen met Large Scale Interventions

Hoe kun jij actief  betrekken bij een organisatieverandering? Voor jou als veranderaar betekent een verandertraject meestal wat anders dan voor de betrokken medewerkers. Op deze dag krijgt iedereen ruimte om praktijkervaringen te delen en de op gedane kennis toe te passen op eigen casussen.

Module 6: Herontwerpen en de omgeving inzetten voor gedragsverandering

Ongetwijfeld een belangrijk onderwerp voor jou: het herontwerpen van organisatiestructuren.

En wat is het effect van de organisatieomgeving op verandertrajecten? We vertellen je meer over het belang van fysieke factoren, zoals kleur, verlichting en geluid.

Module 7: Het meten van gedrag

Het is van belang voor de uitvoering van het verandertraject dat er een goede evaluatie en effectmeting plaatsvindt. Veelgebruikte instrumenten zoals standaard vragenlijsten geven vaak geen, of zelfs een misleidend, inzicht in de daadwerkelijke gedragsverandering.

Module 8: Interventiekracht en afronding

Vandaag kijk je terug op de gehele opleiding en ga je dieper in op het begrip interventiekracht. Wat is jouw eigen rol als veranderaar? En wat is de ethiek van gedragsverandering? Je geeft een presentatie waarin je laat zien hoe jij de opgedane kennis en verandertechnieken hebt toegepast op de casus binnen jouw eigen organisatie.