Zoek in de site...

In samenwerking met Talent naar de Top

Talent naar de Top is een stichting met een maatschappelijke doelstelling: de top van het bedrijfsleven in Nederland ‘inclusiever’ maken. Om dit te bereiken zijn ze al 25 jaar partner van organisaties om de voordelen van gender- & culturele diversiteit te benutten. Met succes: elk jaar zien ze een stijging van het aandeel vrouwen in de top bij organisaties die bij hen aangesloten zijn.

Meer informatie is te vinden op hun website.

Talent naar de top