Zoek in de site...

In samenwerking met VUCA Academy

Radboud Management Academy organiseert deze opleiding samen met VUCA Academy. VUCA staat voor Volatiel, Uncertain (onzeker), Complex en Ambigu, oftewel de kenmerken van de grote vraagstukken waar organisaties steeds vaker mee te maken hebben. Volgens de expertise van VUCA Academy vragen deze vraagstukken om:

• andere inzichten: kennis komt van overal dus we brengen inzichten bijeen vanuit diverse wetenschappelijke disciplines, praktijk en de kunst- en designwereld;
• anders leren: voor impact en duurzame verandering bij VUCA is veel ‘ont-’leren nodig, van gewoontes, vanzelfsprekendheden, aannames en gedrag dat niet langer werkt;
• een andere insteek: niet aanleren wat de ‘juiste antwoorden for now’ zijn maar de juiste vragen leren stellen.

Deze principes zul je dan ook zeker terugzien in deze opleiding. Meer informatie is te vinden op hun website.