Zoek in de site...

Modules

Een uitgebreide omschrijving van de modules vind je in

Module 1 Sociaal-organisatorisch perspectief en strategische context

donderdag 9 maart 2023

Introductie in de sociaal-organisatorische kijk op bedrijfskunde. En wat zijn de bedrijfskundige en organisatorische consequenties van de transitie naar een netwerkende en participerende gemeente.

Module 2 Gemeenten in netwerken

maandag 3 en dinsdag 4 april 2023

Op dag 1 staat de vraag centraal hoe je je gemeente ambtelijk en bestuurlijk positioneert in publieke-private samenwerkingen.

Op dag 2 kijk je niet alleen naar de vorm en governance van samenwerkingsverbanden, maar ook naar aspecten als cultuur, competenties, houding en gedrag.

Module 3 Organisatieontwerp

donderdag 11 mei 2023

Je leert welke concepten er achter populaire organisatievormen zoals zelfsturende of zelforganiserende teams zitten. Welke vorm(en) passen bij jouw organisatie die tegelijkertijd specifieke oplossingen bieden?

Module 4 Multidisciplinaire maatschappelijke opgaven en intern samenspel

donderdag 8 juni 2023

Aan de hand van casuïstiek kom je tot inzichten wat opgave- en wijkgericht en participatief werken van jouw organisatie verlangt.

Module 5 De factor mens

donderdag 6 juli 2023

Jij bent een ambtenaar van de 21ste eeuw die opereert in team- en netwerkverbanden. Je wordt aangesproken op de toegevoegde waarde van de inzet van jouw persoonlijk leiderschap en talenten. Samen met de andere deelnemers ga je kijken welk HR-beleid hierbij hoort.

Module 6 De factor technologie

donderdag 14 september 2023

Ook gemeentelijke organisaties worden steeds meer informatie-gedreven. ICT neemt daar een steeds prominentere rol in. Je leert wat je in jouw rol moet weten van deze ontwikkelingen om er maximaal voordeel uit te halen.

Traditioneel kantoorwerk is bijna niet meer denkbaar. Maar om hybride werk mogelijk te maken vereist dat ook een nieuwe blik op de fysieke inrichting van jouw organisatie.

Module 7 Transformatieprocessen

donderdag 12 oktober 2023

Jouw gemeentelijke organisatie van de 21e eeuw moet in staat zijn om de vereiste veranderprocessen soepel te kunnen laten verlopen. Daarom leer je tijdens deze module hoe top-down kaders kunnen worden gecombineerd met bottom-up inbreng en hoe ervoor kan worden gezorgd dat medewerkers zich eigenaar van een organisatieverandering voelen.