Zoek in de site...

Privacystatement

Radboud Management Academy is zich ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Als je gebruikmaakt van onze diensten, of overweegt dit te doen, dan verstrek je persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als je onze website bezoekt, een brochure aanvraagt of je inschrijft voor een opleiding. Dan moet je erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met jouw gegevens omgaan.

Radboud Management Academy houdt zich aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Radboud Management Academy is onderdeel van Radboud Universiteit. Voor een uitgebreide toelichting op ons privacybeleid verwijzen wij je daarom naar het privacybeleid van de Radboud Universiteit.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wanneer je je aanmeldt voor een opleiding bij ons dan vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Wanneer je een brochure aanvraagt, je aanmeldt voor een informatiebijeenkomst of proefcollege vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Wanneer je contact met ons opneemt via een contactformulier of ons een email stuurt, is het mogelijk dat wij deze berichten bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn zodat wij jouw vraag zo goed mogelijk kunnen beantwoorden.

Alle gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

Je ontvangt onze nieuwsbrief

Wij houden je graag op de hoogte van ons onderwijsaanbod en nieuws vanuit de Faculteit der Managementwetenschappen. Je ontvangt onze nieuwsbrief als je deelneemt of deelgenomen hebt aan een opleiding bij ons. Indien je onze nieuwsbrief niet (meer) wenst te ontvangen dan kun je dat aangeven. Wij zorgen er dan voor dat je onze nieuwsbrief niet (meer) ontvangt.