Zoek in de site...

Veelgestelde vragen deeltijdmaster Bedrijfskunde

Kosten en financiering

 1. Wat kost de opleiding?
  € 28.500,- all-in (inclusief kosten verbonden aan inschrijving bij de Radboud Universiteit en inclusief studiemateriaal).
 2. Is het mogelijk het cursusgeld in termijnen te betalen?
  Ja. Je kunt het cursusgeld in 1, 2, 4, 8 of 12 termijnen betalen. Aan betaling in termijnen zijn geen extra kosten verbonden.
 3. Financieringsmogelijkheden (levenlanglerenkrediet)
  Vanaf juni 2017 is het mogelijk om van DUO geld te lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen (levenlanglerenkrediet).

  Voor meer informatie over de aantrekkelijke voorwaarden ga naar DUO.

Toelatingscriteria

Je bent in het bezit van een (relevant) hbo- of wo-diploma en je hebt minimaal drie jaar (relevante) werkervaring.

Wij raden je aan om altijd jouw eigen unieke combinatie van diploma’s en werkervaring ter beoordeling aan ons voor te leggen. Ook als je niet binnen de hierboven geformuleerde toelatingseisen valt.

Colleges op dinsdag- en donderdagavond

 1. Welke werkvormen worden gehanteerd?
  Elke docent bepaalt zelf in welke didactische vorm hij of zij de kennis wil overbrengen. Colleges vinden zowel op locatie plaats als online. Omdat we met kleine groepen werken zijn de colleges niet alleen gericht op kennisoverdracht, maar ook op samenwerking, interactie en co-creatie.
 2. Zijn de colleges verplicht?
  Wij vinden het van belang dat je jouw agenda zo inricht dat je altijd aanwezig kunt zijn. Uiteraard kunnen er zich omstandigheden voordoen waardoor je een college moet missen, maar om een vak met goed gevolg af te ronden is het van belang om alle colleges te volgen en hieraan actief deel te nemen. De interactie tussen docenten en deelnemers helpt jou om de kennis beter te begrijpen, eigen te maken en toe te passen.
 3. Worden vrijstellingen verleend op basis van ervaring en vooropleiding?
  Nee. Het programma van de deeltijdmaster Bedrijfskunde is gebaseerd op het programma van de voltijdsopleiding Bedrijfskunde. Door het stellen van toelatingscriteria kan Radboud Management Academy een gecomprimeerd programma aanbieden. Het is niet mogelijk om daarnaast nóg meer vrijstellingen te geven. Mocht je van mening zijn van een bepaald vak al veel te weten, dan betekent dat wellicht dat die periode voor jou iets rustiger is.

Algemeen

 1. Wat is een Master of Science (MSc)?
  Sinds de invoering in september 2003 van de bachelor/masterstructuur in het hoger onderwijs krijgt iemand die afstudeert aan een universitaire masteropleiding niet meer een titel maar een graad. Afhankelijk van de gevolgde masteropleiding is dat de graad ‘Master of Science' (MSc) of ‘Master of Arts' (MA). Een graad staat overigens gelijk aan een titel. Een afgestudeerde van de deeltijdmaster Bedrijfskunde mag de graad ‘Master of Science' (MSc) voeren.

  De deeltijdmaster Bedrijfskunde is opgenomen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van het Ministerie van Onderwijs en voldoet aan alle door de wet gestelde eisen.

 2. Wie volgt de deeltijdmaster Bedrijfskunde bij Radboud Management Academy?
  Deelnemers zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren: zakelijke en financiële dienstverlening, zorginstellingen, productiebedrijven, onderwijs, overheden, defensie etc. Door de diversiteit binnen een groep leer je problemen ook vanuit een andere invalshoek te bekijken.
 3. Kan ik de opleiding ook in modules volgen?
  Nee. Ervaring wijst uit dat de regelmaat van colleges het studietempo constant houdt en dat deelnemers door deze continuïteit betere prestaties leveren. Daarnaast is het groepsproces van belang. In de periode van twee jaar krijg je veel steun van de andere deelnemers!