Zoek in de site...

Evaluatieformulier muziek, techniek en geluid SOM

Door middel van deze enquête willen we inventariseren hoe jullie het aanbod van muziek, techniek en geluid op het RSC ervaren. Het zijn open vragen, omdat we zoveel mogelijk informatie willen verzamelen. Aan de hand van deze informatie gaan we bekijken of het huidige aanbod nog voldoet, of dat we beter op een andere manier kunnen gaan werken.