Zoek in de site...

Suggestie-/klachtenformulier

Van dit formulier kun je gebruikmaken wanneer je opmerkingen hebt over de gang van zaken op het Radboud Sportcentrum. Door dit formulier in te vullen komt de suggestie/klacht gegarandeerd terecht bij de betreffende verantwoordelijke. Deze zal vervolgens contact met je opnemen. Op deze manier kan het Radboud Sportcentrum iets aan de situatie veranderen, dan wel inzicht geven in de redenen van de gang van zaken.