Zoek in de site...

Algemene voorwaarden

Het Radboud Sportcentrum ontleent haar Algemene Voorwaarden (pdf, 260 kB) rechtstreeks aan de algemene voorwaarden van de brancheorganisatie NL Actief. NL Actief (in 1991 opgericht onder de naam Fit!Vak) is de brancheorganisatie van erkende sport- en bewegingscentra en vertegenwoordigt meer dan 850 sport- en bewegingscentra. Het RSC is circa 20 jaar aangesloten en heeft haar praktijk als sportcentrum zorgvuldig getoetst aan deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden van NL Actief omschrijven de rechten en plichten van de ondernemer (het RSC) en de consument (u als sporter). Daarnaast worden onder meer regelingen omschreven voor aansprakelijkheid, klachten en geschillen.

In deze algemene voorwaarden wordt het begrip 'fitness' breed gedefinieerd. Alle sportactiviteiten van het RSC vallen onder deze definitie.