Zoek in de site...

Huishoudelijk reglement

DEEL A; VOOR KLANTEN DIE GEBRUIK MAKEN VAN HET SPORTPROGRAMMA

Deelname
Deelname aan het sportprogramma is alleen mogelijk indien in het bezit van een geldig toegangsbewijs.

Minimum leeftijd
De minimum leeftijd voor deelname aan alle activiteiten op het RSC is 16 jaar.

Studenten
Studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen (RU) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) kunnen zich digitaal inschrijven voor een jaarkaart. RU- en HAN-studenten die minder dan een jaar geleden zijn afgestudeerd kunnen naar de balie komen en dienen een bewijsstuk van afstuderen te overleggen (X+1 regeling). WO-studenten uit andere steden, Erasmusstudenten en alumni van de RU of HAN die meer dan een jaar, maar minder dan twee jaar geleden (X + 2-regeling) of minder dan drie jaar geleden (X + 3-regeling) zijn afgestudeerd, dienen zich persoonlijk via de front office in te schrijven. WO-studenten uit andere steden dienen een bewijs van inschrijving te overleggen. Afgestudeerde studenten die van de X+2- of X+3-regeling gebruik willen maken dienen ook een bewijsstuk van afstuderen te overleggen. Studenten die gebruik willen maken van het maandabonnement dienen zich persoonlijk in te schrijven via de front office.

Lidmaatschap en opzeggen: een studentenjaarkaart is geldig van 1 september tot en met 31 augustus en kan niet tussentijds opgezegd worden. Bij een studenten maandabonnement dient een nieuwe klant minimaal twee volledige kalendermaanden lid te blijven met de optie van maandelijkse verlenging van minimaal 1 volle kalendermaand of een abonnement lopende tot en met 31 augustus van het betreffende collegejaar. Hierna kan men via de front office in persoon maandelijks opzeggen of via het formulier op onze website tot en met de laatste dag van een lopende maand. Het abonnement eindigt dan op de laatste dag van deze maand. Aangezien het RSC maandelijks aan het einde van de maand incasseert, zal er na opzegging nog een incasso van de lopende maand plaatsvinden. Indien klanten zich binnen een half jaar na uitschrijfdatum opnieuw inschrijven, dient men minimaal 1 volledige kalendermaand lid te blijven. Indien klanten zich langer dan een half jaar na de uitschrijfdatum opnieuw inschrijven worden zij gezien als nieuwe klant.

Het sportaanbod kan (tijdelijk) onderhevig zijn aan beperkingen door richtlijnen vanuit de overheid of Radboud Universiteit (zoals eventuele coronamaatregelen). Deze beperkingen leiden niet tot de mogelijkheid van tussentijdse opzegging van een abonnement, noch tot (gedeeltelijke) restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden of compensatie anderszins.

Bedrijfssporters en particulieren
Bedrijfssporters en particulieren kunnen zich persoonlijk bij de balie inschrijven voor een Fit Card (onbeperkt sporten op 5 dagen per maand naar keuze) of een Top Fit Card (onbeperkt sporten) maandabonnement.

Lidmaatschap en opzeggen: bedrijfssporters en particuliere sporters die voor het eerst lid worden van het RSC dienen minimaal twee volledige kalendermaanden lid te blijven met de optie van maandelijkse verlenging van minimaal 1 volledige kalendermaand of een abonnement voor onbepaalde tijd. Hierna kan men via de front office in persoon maandelijks opzeggen of via het formulier op onze website tot en met de laatste dag van een lopende maand. Het abonnement eindigt dan op de laatste dag van deze maand. Aangezien het RSC maandelijks aan het einde van de maand incasseert, zal er na opzegging nog een incasso van de lopende maand plaatsvinden. Indien klanten zich binnen een half jaar na uitschrijfdatum opnieuw inschrijven, dient men minimaal 1 volledige kalendermaand lid te blijven. Indien klanten zich langer dan een half jaar na de uitschrijfdatum opnieuw inschrijven worden zij gezien als nieuwe klant.

Het sportaanbod kan (tijdelijk) onderhevig zijn aan beperkingen door richtlijnen vanuit de overheid of Radboud Universiteit (zoals eventuele coronamaatregelen). Deze beperkingen leiden niet tot de mogelijkheid van tussentijdse opzegging van een abonnement, noch tot (gedeeltelijke) restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden of compensatie anderszins.

Niet-sportkaarthouders
Voor vrije sporten zoals fitness, Bewegen Op Muziek (BOM), sportklimmen, squash, tennis en voor de fietstest is het ook mogelijk om losse kaartjes te kopen of een strippenkaart (deze geeft 20% korting op de prijs van losse kaartjes).

Sportklimmen is als niet-sportkaarthouder alleen mogelijk als introducé van een sportkaarthouder en op vertoon van een NKBV-ledenpas (Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging) met bergsportverzekering.

HET SPORTPROGRAMMA

Ticketuren
Ticketuren zijn op zichzelf staande lessen en worden het hele jaar aangeboden. Deelname aan de ticketuren is mogelijk door een ticket te reserveren via internet of de app van het RSC. Het ticket kan worden geprint bij de ingang of de front office en vormt samen met de sportkaart het toegangsbewijs voor deze les. Indien de klant niet in staat is de gereserveerde les te volgen, dient de klant het ticket via de website van het RSC of bij de balie minimaal een uur van tevoren te annuleren.

Studenten kunnen vijf dagen van tevoren maximaal twee ticketuren reserveren.
Bedrijfssporters en particulieren kunnen acht dagen van tevoren maximaal drie ticketuren reserveren.

Bewegen Op Muziek
Bewegen Op Muziek (BOM) is een intensieve les waarin conditionele loop-, stap- en springvormen worden afgewisseld met spierversterkende oefeningen. Bewegen Op Muziek wordt gegeven aan een grote groep mensen in de sporthal. Klanten met een sportkaart dienen hiervoor van tevoren een ticket te reserveren via onze website, maar het is ook mogelijk om deel te nemen met een los kaartje of strippenkaart.

Sanctiebeleid
Indien de klant niet komt opdagen bij een ticketuur zonder minimaal een uur van tevoren te annuleren, krijgt de klant een waarschuwing. Komt de klant een tweede keer binnen 28 dagen niet opdagen bij een ticketuur zonder minimaal een uur van tevoren te annuleren, dan wordt de mogelijkheid om tickets te reserveren gedurende 28 dagen geblokkeerd. Deze blokkering kan worden opgeheven door € 2,00 te voldoen aan de balie van het RSC. Wanneer de boete is betaald, begint de voorgaande procedure opnieuw. De geïnde boetes zullen bestemd worden voor een goed doel.

Cursussen en inschrijving
Een sportseizoen van het RSC is ingedeeld in vijf periodes. Een periode bestaat uit acht lessen per cursus. Studenten met een sportkaart kunnen zich vanaf 8 dagen van tevoren voor één cursus inschrijven via de website of de app van het RSC. Bedrijfssporters en particulieren kunnen zich vanaf 18 dagen voor aanvang van een periode inschrijven, en een week later voor een eventuele tweede. Voor klanten met een Fit Card moeten de cursussen dan wel op dezelfde dag plaatsvinden. Indien de cursussen zijn gestart en er nog plaatsen over zijn, kan iedere sportkaarthouder zich voor meerdere cursussen inschrijven. Bij tweemaal aan het begin van de periode niet komen zonder afmelden wordt de inschrijving verwijderd. Afmelden voor cursussen kan via de front office ( balie-rsc-cf@ru.nl ) of via de website van het RSC. De klant dient aan te geven of het om een eenmalige of een structurele afmelding gaat.

Vrij sporten
Voor onderstaande activiteiten kan met de studentensportkaart, de Fit Card en de Top Fit Card vrij gesport worden. Ook met een los kaartje of een strippenkaart is dit mogelijk.

Fitness
Alle sporters kunnen in de fitnessruimte trainen.

Tennis, squash en zwemmen (baantjes trekken)
Het is voor zowel tennis, squash als zwemmen mogelijk om vrij te trainen. Het reserveren van een tennis- of squashbaan kan via internet voor sportkaarthouders, maximaal 48 uur van tevoren en slechts één baan per dag per samenspelende groep. Voor niet sportkaarthouders kan uitsluitend op de dag zelf via de front office telefonisch gereserveerd worden. De maximale speeltijd bij tennis is 60 minuten en bij squash 45 minuten. Voordat de klant gaat spelen dient de klant zijn/haar reserveringsbewijs af te geven bij de front office. Indien dit vijf minuten na aanvang van de speeltijd nog niet is gebeurd, komt de reservering te vervallen en wordt de baan vrijgegeven voor eventuele andere gegadigden. Bovendien wordt de sportkaart van degene die reserveert ingenomen tot zijn/haar medespeler zich heeft gemeld. Rackets zijn te huur en squash- en tennisballen zijn alleen te koop.
Reserveren voor zwemmen kan eveneens maximaal 48 uur van tevoren. Niet sport-kaarthouders kunnen hieraan niet deelnemen. De zwemtijd is een half uur, maar er mogen twee reserveringen gemaakt worden. Dus er kan maximaal een uur gezwommen worden. In het Erica Terpstra Sportfondsenbad moet een ticket geprint worden dat het toegangsbewijs is voor het zwembad.

Reserveren vrije accommodatie
Vanaf één t/m acht dagen van tevoren kan een sportruimte gereserveerd worden via de website of de app van het RSC. Op de dag zelf kan uitsluitend via de telefoon of door persoonlijk langs te komen bij de front office gereserveerd worden. Er kan maximaal voor 60 minuten gereserveerd worden en er mag slechts één reservering uitstaan. Voor de ruimte in gebruik wordt genomen dient iedere gebruiker zich met zijn sportkaart te legitimeren. Niet-sportkaarthouders dienen zich met een legitimatiebewijs te legitimeren. De sportkaart van degene die reserveert wordt ingenomen en kan na afloop van de training weer worden opgehaald. De loopbaan, klimmuren en tafeltennistafels hoeven niet gereserveerd te worden, maar kunnen gebruikt worden als ze niet bezet zijn. Klimmers moeten minimaal met twee personen zijn, allen in het bezit van een klimzegel en een bergsportverzekering. Bij sportklimmen kan maximaal een dagdeel (vier uur) geklommen worden.

Verlichting
Bij minimaal zes sporters kunnen de lampen op het hockeyveld, voetbalveld, voetbal-/rugbyveld en de hardloopbaan worden ingeschakeld.

Services
Abonnementhouders van het RSC kunnen gratis gebruik maken van verschillende advies- en testservices ten behoeve van welzijn en vitaliteit. Zie onze website voor meer details over ons actuele aanbod.

Uitval lessen
Het RSC streeft ernaar om bij afwezigheid van docenten voor vervanging te zorgen. Helaas zal dat niet altijd lukken. Buitensporten kunnen daarnaast afgelast worden wegens weersomstandigheden. Op feestdagen en tijdens vakanties is het aanbod beperkt. Indien een les uitvalt wordt dit vermeld op de website van het RSC en klanten die staan ingeschreven voor deze les ontvangen een e-mail en sms-bericht.

Misbruik en overlast
Het lidmaatschap van het RSC is strikt persoonlijk. Het RSC behoudt zich het recht voor om in geval van misbruik een sanctie op te leggen door de sportkaart voor maximaal drie maanden te blokkeren. Na betaling van € 25,- administratiekosten wordt de sportkaart weer geactiveerd. Ook in geval van overlast of onbehoorlijk gedrag behoudt het RSC zich het recht voor om de sportrechten te ontnemen. Indien iemand geen lid is en sport zonder geldig toelatingsbewijs worden de persoonsgegevens genoteerd. Indien nodig wordt de dienst beveiliging ingeschakeld. Bij herhaalde overtreding kan een toegangsverbod worden opgelegd.

Wijziging persoonlijke gegevens
De sportkaarthouder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wijzigen van persoonlijke gegevens via de front office.

DEEL B; VOOR ALLE KLANTEN

Openingstijden
Het RSC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 07.00-23.30 uur en op zaterdag en zondag van 08.00-21.00 uur. In de zomervakantie is het RSC geopend op maandag tot en met vrijdag van 08.00-22.30 uur en op zaterdag en zondag van 08.00-21.00 uur. Op feestdagen kunnen afwijkende openingstijden van toepassing zijn.

Aansprakelijkheid
Het RSC is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer. Het RSC kan u voor aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen. Indien u nog niet verzekerd bent tegen de risico's die verbonden zijn aan sportbeoefening, dan dient u hiervoor alsnog te zorgen.

Consumpties en glaswerk
In het Sportcafé The Yard en bij de snoep- en drankautomaten kunt u terecht voor consumpties. Alleen in het Sportcafé The Yard mag glaswerk gebruikt worden. Er mag geen alcohol en glaswerk meegenomen worden in de zalen, op de tribunes en op en rondom de velden.

Fitness
Jassen en tassen zijn in de fitness niet toegestaan, deze kunnen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde lockers. De klant wordt verzocht de toestellen na gebruik te reinigen. Gebruikte losse materialen dienen teruggelegd te worden.

Foto's PR
Het RSC maakt voor zijn interne en externe pr foto's die worden genomen op het RSC. Het maken van foto's wordt van tevoren aangekondigd. Indien u niet gefotografeerd wenst te worden, kunt u dit kenbaar maken bij de fotograaf en zullen we hier rekening mee houden. Bezoekers en deelnemers mogen geen foto’s en filmmateriaal maken zonder nadrukkelijke toestemming van het aanwezige personeel.

Gebruik handdoek
Het gebruik van een handdoek is verplicht bij alle fitnessactiviteiten en bij alle activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van matjes.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen worden bewaard in twee bakken naast de front office van het sportcentrum. De klant dient zelf naar het sportcentrum te komen om zijn/haar verloren voorwerpen hier tussen te zoeken. Kleine waardevolle verloren voorwerpen worden een week achter de front office bewaard. Hiervoor kunt u terecht bij een van onze front office medewerkers.

Huisdieren
Het is niet toegestaan om huisdieren in de accommodatie (inclusief de velden) mee te nemen, met uitzondering van hulphonden.

Jassen/tassen
Het is niet toegestaan jassen en tassen mee te nemen in de fitnessruimte en spinningzaal. Voor de sporthallen en andere zalen verzoeken wij u vriendelijk jassen en tassen in de lockers op te bergen indien er geen dringende reden is om dit niet te doen. Als u toch meent ze mee te moeten nemen, zorgt u er dan voor dat ze aan de zijkant liggen.

Klachtenprocedure
Als u klachten of opmerkingen heeft, kunt u een suggestieformulier invullen. Dit is verkrijgbaar bij de front office en via onze website. De klacht of opmerking wordt dan zo snel mogelijk verwerkt. Op het formulier kunt u tevens aangeven of een reactie van het RSC gewenst is.

Lockers
Voor waardevolle spullen kunnen klanten gratis gebruik maken van lockers middels gebruik van een €1-muntje als borg of middels het scannen van een sportkaart / campuskaart / HANCard. Bij verlies van de sleutel wordt € 20,- in rekening gebracht. Het gebruik van de locker is alleen toegestaan gedurende de tijd dat de gebruiker op het Sportcentrum verblijft; de sloten worden door medewerkers geopend op het moment dat het RSC sluit. De borg voor de locker vervalt dan. De spullen kunnen tot een week na de opening van de locker opgehaald worden aan de front office.

Materiaal lenen/huren
Klanten kunnen tegen een borg van € 10,- klein materiaal lenen voor gebruik op het RSC. Klein materiaal kan tevens gehuurd worden voor gebruik elders. Voor informatie over materialen, prijzen en reservering kunnen klanten contact opnemen met het secretariaat: secretariaat-rsc-cf@ru.nl.

Beschadiging gehuurde rackets
Klanten die squash-, badminton- of tennisrackets huren die volledig kapot terugkomen, moeten 25 euro betalen aan de balie van het RSC. Indien dat niet mogelijk is, krijgen zij een rekening inclusief administratiekosten. De baliemedewerker beoordeelt de schade.

Mobiele telefoons
Het voeren van telefoongesprekken in de sportlessen en de fitnessruimte is niet toegestaan, uitgezonderd noodzakelijke bereikbaarheid (bijvoorbeeld bij bereikbaarheidsdienst). Indien de klant dan gebeld wordt kan hij/zij het gesprek buiten de sportruimte voeren.

Nooduitgangen
Het is niet toegestaan om materialen, tassen of andere zaken voor nooduitgangen te plaatsen.

Parkeren
Op het universiteitsterrein moet worden betaald voor parkeren, behalve na 18.00 uur en in het weekend.

Roken
Op het gehele terrein van het RSC geldt een rookverbod, inclusief Sportcafé The Yard en het terras.

Kleding en schoeisel
Bij sportactiviteiten binnen en buiten is het dragen van gepaste sportkleding en -schoenen verplicht. Slippers zijn niet toegestaan. Schoenen met niet markerende zolen zijn verplicht voor alle binnenactiviteiten. De klant wordt verzocht zaalschoenen mee te brengen en pas in het sportcentrum aan te doen. Schoenen met noppen zijn niet toegestaan in het gebouw noch op de kunstgrasvelden. In de Body & Mind lessen en bij specifieke krachtoefeningen in de fitness is het toegestaan om je schoenen uit te trekken indien dit bijdraagt aan de uitvoering van de oefening. Schone sokken zijn dan wel een vereiste. Hoge hakken mogen niet onbeschermd gedragen worden op de houten vloeren.