Zoek in de site...

Accommodatie reserveren

Verhuur & vrij sporten
Verhuur
Niet-sportkaarthouders en sportkaarthouders waarbij de reservering niet voldoet aan de vereisten van vrij sporten kunnen accommodatie huren. Hiervoor gelden de verhuurtarieven.

Vrij sporten
Sportkaarthouders kunnen een gedeelte van de accommodatie vanaf 48 uur van te voren voor de duur van één uur gratis reserveren. Je mag blijven staan indien er geen andere reserveringen zijn. Alleen de activiteiten waarvoor materiaal door het RSC beschikbaar wordt gesteld mogen bij vrij sporten worden beoefend. Voor gebruik van de accommodatie dient iedere gebruiker zijn sportkaart te tonen bij de balie van het RSC. Het is tegen betaling mogelijk niet-sportkaarthouders te introduceren indien minimaal de helft van het totale aantal deelnemers een sportkaart heeft. Voor sportkaarthouders is het reserveren van accommodatie dan gratis. De eventueel deelnemende niet-leden moeten bij de balie vooraf een kaartje kopen, zie de verhuurtarieven
De klimfaciliteiten kunnen voor vrij sporten niet vooraf gereserveerd worden, maar kunnen als ze vrij zijn aan de balie uitgegeven worden. Klimmers moeten met minimaal twee personen zijn, allen in het bezit van een klimverzekering en in ieder geval één klimzegel. Boulderen (alleen binnen) is toegestaan tegen inlevering/ het tonen van de sportkaart (hiervoor is geen klimzegel of klimverzekering vereist).

Hoe werkt reserveren
Reserveren van accommodatie (m.u.v. van de sporthallen en de velden) kan voor vrij sporten door sportkaarthouders vanaf 48 uur van tevoren via de RSC app of het inschrijfsysteem op onze website. Aanvragen voor activiteiten die in (een gedeelte van) de sporthal of op het veld plaats moeten vinden kunnen via het webformulier worden ingediend. De aanvraag voor het huren van accommodatie kan ook gedaan worden via het webformulier of door te mailen naar secretariaat-rsc-cf@ru.nl. Uiterlijk binnen twee werkdagen ontvang je een antwoord. Vanaf 24 uur van te voren kan er ook telefonisch of aan de balie worden gereserveerd.

Materiaal
Het is mogelijk om verschillende materialen te lenen of huren. Meer informatie over de standaardmogelijkheden vind je hier. Mocht je andere materialen willen huren dan kun je hier navraag naar doen via secretariaat-rsc-cf@ru.nl.